Nebojte se pečovat o blízké v domácím prostředí

14. listopadu 2018

Máte rodiče již ve vysokém věku? V domově pro seniory nemají místo?
Domov pro seniory není místo, jak se dříve říkalo, kam bychom seniory „ odkládali“. Je to místo, kde mají senioři velké možnosti vyžití, mají okolo sebe vrstevníky, se kterými si rozumí, je jim zajišťována 24 hodinová péče. Míst je ale na počet seniorů málo.

Nebojte se pečovat o blízké v domácím prostředí
14. listopadu 2018 - Nebojte se pečovat o blízké v domácím prostředí

Některé rodiny se bohužel uchylují i k tomu, že v době, kdy již cítí, že jejich blízký odchází, zavolají sanitku a doufají, že si babičku nebo dědečka nechají v nemocnici. Většina z nás si asi přeje odejít v klidu, obklopen svoji rodinou, ne v nemocnici a sám.
Nevíte, na co vše máte nárok při péči o osobu blízkou? Nevíte, co dělat, když váš blízký umírá doma?
Dávka „dlouhodobé ošetřovné“ začala platit 1.6.2018
Nárok na dlouhodobé ošetřovné (dávku po dobu péče) bude mít pojištěnec nemocenského pojištění, který z důvodu péče o osobu vyžadující poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácím prostředí nemůže vykonávat žádné zaměstnání, jde-li o zaměstnance, nebo nemůže osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou.
Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít pečující osoba po dobu až 90 dnů v témže případě ošetřování.
Toto je jedna z možností, jak se postarat o své blízké. Další možností je využití příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu aj..
Jak získat různé kompenzační pomůcky, inkontinentní pomůcky, jak vyřídit všechny dávky, i jak postupovat, když vám blízký zemře doma, s tím vším Vám můžeme pomoci v Poradně pro občany v nesnázích Klatovy.