Nová šance pro nemajetné občany: dvě hodiny s advokátem zdarma

7. srpna 2018

Na plzeňskou občanskou poradnu se čas od času obrací občané, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a ptají se na možnost bezplatného právního zastupování v civilních sporech. Zpravidla se jedná o spory týkající se rodinného práva. Typickým příkladem je rozvádějící se žena s dětmi, která se soudí s manželem o úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem, o výši výživného a o majetkové vypořádání. Pokud je on vysoce postavený podnikatel a jejím jediným příjmem je rodičovský příspěvek, je jejich pozice značně nerovná. Tato žena si bohužel právní radu zaplatit nemůže, zatímco její manžel ano.
Pro tyto i další případy se od 1. července letošního roku otevírají nové možnosti pomoci. Právě k tomuto datu totiž nabývá účinnosti novela zákona o advokacii, která poprvé komplexněji upravuje státem zajištěnou právní pomoc v českém právním řádu.

Nová šance pro nemajetné občany: dvě hodiny s advokátem zdarma
7. srpna 2018 - Nová šance pro nemajetné občany: dvě hodiny s advokátem zdarma

Co tato novela konkrétně přináší?
Od 1. 7. 2018 se nemajetným občanům naskytne možnost zdarma se poradit s právníkem. Každý, kdo nemá průměrný měsíční příjem vyšší než trojnásobek životní minima (životní minimum je stanové na 4 310 korun na měsíc), může Českou advokátní komoru (ČAK) požádat o bezplatnou právní pomoc. Pokud vyhoví kritériím, může se ročně radit 120 minut zadarmo. Za schůzku s právníkem pak občan zaplatí jen stokorunový správní poplatek. Od tohoto poplatku jsou navíc osvobozeni osoby pobírající dávky v hmotné nouzi, držitelé ZTP, poživatelé příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách a cizinci umístění v azylových centrech. Místopředseda České advokátní komory (ČAK) Robert Němec k novele říká: „Jde o pomoc lidem, kteří se s ohledem na své poměry potřebují zorientovat v právní situaci, ve které se ocitli. Bezplatné právní porady nemohou v žádném případě zcela nahradit poskytnutí právních služeb advokáty v plné šíři, tedy nemohou zahrnovat podrobné studování spisu, zpracování podrobných rozborů nebo sepisování žalob či smluv.“ I tak tyto dvě hodiny mohou lidem pomoci zorientovat se v jejich problému a nasměrovat je, jak danou věc dále řešit. (zdroj www.cak.cz)

Jak o bezplatnou právní radu požádat?
Žadatel o právní pomoc vyplní formulář a zaplatí správní poplatek. Pokud splní kritéria, dostane od ČAK přímo kontakt na advokáta, na kterého se může obrátit. Advokát bude vybrán podle dané specializace i podle blízkosti k žadatelovu bydlišti. Jejich schůzka pak proběhne přímo v sídle advokátní kanceláře. Fakturu za poskytování právní pomoci dostane ministerstvo spravedlnosti. (zdroj www.cak.cz)

Co když mi dvě hodiny s právníkem nebudou stačit?
Dvouhodinová porada je jen jednou ze tří typů právní pomoci, již advokáti poskytují zdarma. Žadatelům, kteří budou potřebovat širší pomoc, může ČAK ve výjimečných případech přidělit advokáta, jenž je bude zastupovat v řízení nebo mu například sepíše smlouvu.
Občané mohou samozřejmě jako doposud též využívat služeb neziskových organizací, občanských a jiných poraden. (zdroj www.cak.cz)

Poradna pro občany v nesnázích v Plzni sídlí na adrese Prokopova 25. Poskytuje odborné sociální poradenství. Řídí se zásadou diskrétnosti, bezplatnosti, nestrannosti a nezávislosti. Je otevřena každý čtvrtek od 12:00-17:00, je možné se předem objednat na telefonním čísle: 735 795 556.
V případě potřeby je možné klientův dotaz zodpovědět i písemně, mailem či telefonicky.
V letošním roce se na poradnu obrátilo zatím 55 lidí s potřebou poradenství. Nejčastěji řešili dluhovou problematiku, pracovní právo, rodinné právo a občansko-právní spory.