Péče o lidi s mentálním postižením je v ČR na vysoké úrovni, a to i v Klatovech

3. února 2021

Včasná diagnostika, speciální školství a sociální služby udělaly v této oblasti za několik posledních let obrovský pokrok. Především díky láskyplným rodičům a vyšší informovanosti společnosti tak mnoho lidí s mentálním postižením žije šťastný život. „Zdravý“ člověk, ale i ten s mentálním postižením, dospívá a roste. Mnoho rodičů (opatrovníků) je po absolvování speciálních a praktických škol postaveno před situaci, jak řešit další budoucnost svého dítěte.

Péče o lidi s mentálním postižením je v ČR na vysoké úrovni.
3. února 2021 - Péče o lidi s mentálním postižením je v ČR na vysoké úrovni, a to i v Klatovech

Nabízí se mnoho cest, přičemž jedna z nich směřuje do sociálních služeb. Nabídka je široká a záleží na motivaci a potřebách konkrétního člověka, ale i jeho rodiny. Vzhledem ke stupni postižení lze volit např. sociálně terapeutické dílny, denní stacionáře, centra denních služeb nebo sociálně aktivizační služby. Všechny jmenované sociální služby jsou ambulantního typu a klient je využívá za předpokladu, že má zajištěno bydlení např. s blízkými a tak zůstává úzce spojen se svojí komunitou.

Výhodou je, že rodina (pečující) zůstává aktivní a v době, kdy je klient v takovém zařízení, může běžně chodit do zaměstnání, vyřídit si osobní záležitosti nebo si odpočinout od náročné péče o člověka s postižením. Další možností jsou pak terénní nebo pobytové služby, či jejich různá kombinace. Například v Klatovech mohou dospělí lidé s mentálním postižením využívat hned několik služeb. Jednou z nich je denní Stacionář Kvítek pro osoby s postižením sídlící v Plánické ulici v budově bývalého dominikánského kláštera, který je určen lidem ve věku od 18 do 64 let, jehož provozovatelem je Diakonie Západ.

Klienti zde tráví smysluplně svůj čas a za asistence odborníků zde zažívají to, co jejich „zdraví“ vrstevníci. Každý den se zde učí nebo rozvíjí své schopnosti v bezpečném prostředí, čímž boří jednu z mnohaletých nepravd a předsudků. Tím je přesvědčení, že mentální postižení je stav neměnný a zlepšení tohoto stavu není možné. Většina výzkumů však poukazuje na fakt, a praxe to potvrzuje, že člověk s mentálním postižením může být schopen relativně samostatného života ve společnosti, a to díky vhodnému působení. Tím nepochybně sociální služby jsou.

Václava Bláhová – vedoucí ambulantních služeb pro osoby s postižením