Po třech letech v Domově Radost opět teče kvalitní voda!

21. října 2016

V případě závažných problémů s vodou v Domově Radost v Merklíně na Plzeňsku, kde Diakonie Západ pečuje o 30 lidí převážně s nízkofunkčním autismem, se beze zbytku potvrdilo rčení „Člověk míní, Pán Bůh mění“. Získání prostředků a obnova vodního zdroje totiž trvala 3 roky od letních povodní, které v roce 2013 závažně poškodily jediný zdroj pitné vody tohoto unikátního zařízení. Slavnostní otočení kohoutkem, ze kterého klienti a pozvaní hosté poprvé ochutnali vodu z nového vrtu ošetřenou v rekonstruované úpravně vody, proběhlo ve čtvrtek 20. října od 14:00.

Po třech letech od poškození vodního zdroje v Domově Radost opět teče kvalitní voda!
21. října 2016 - Po třech letech v Domově Radost opět teče kvalitní voda!

20. 10. 2016 14:00 | tisková zpráva | sdělení, informace | Merklín u Přeštic

Cesta ke kvalitní vodě v Domově Radost trvala Diakonii Západ stejně dlouho jako známému mořeplavci Magalhãesovi obeplout svět. Po povodních v létě 2013 se vedení organizace šest měsíců pokoušelo volat o pomoc u nadací, státních i krajských institucí, ovšem takřka bezvýsledně, s výjimkou dotace 30 000 Kč z kanceláře hejtmana Plzeňského kraje. Proto 22. března roku 2014 odstartovala netradiční sbírka s názvem H2Óda na Radost, která trvala přesně rok a přinesla Diakonii Západ publicitu i potřebných 722 027 korun nejen na nový vrt a úpravnu vody, ale i na část revitalizace ČOV, která původně nebyla plánována. Takřka souběžně se sbírkou se rozeběhly přípravné práce k obnově vodního zdroje a již 3. října roku 2014 byl vyhlouben nový hydrogeologický vrt. „Vzpomínám si, jak jsme byli plní euforie, úspěšně probíhala sbírka, vrt se jevil jako vydatný, vše bylo na nejlepší možné cestě. Mysleli jsme, že bude do konce prázdnin roku 2015 hotovo,“ vzpomíná Libor Janíček, manažer úseku vnějších vztahů Diakonie Západ.

Málem nepomohl ani druhý vrt

Jenže po několika týdenním procesu čerpacích zkoušek a rozborů vody se vrt ukázal jako málo vydatný a ani kvalita vody nebyla nijak oslnivá. To znamenalo nejen opětovný příjezd specializované firmy s vrtnou soupravou, ale před tím i nové vytipovávání místa kvalitního vrtu. Následně pak také další rozbory, čerpací zkoušky i s tím spojenou byrokracii. Ve výsledku tedy nejen zvýšení nákladů, ale i oddálení termínu dokončení, který se v tu dobu posouval na konec roku 2015. Vrt, vyhloubený na jaře roku 2015 tentokrát na zahradě Domova Radost pod domácností D2, se nejprve jevil jako extrémně vydatný. Poskytoval více než 10 kubíků vody za den, přičemž Domov Radost jich denně spotřebuje 5. Jenže čerpací zkoušky ukázaly, že po několika dnech čerpání se vrt stává nedostatečným zdrojem vody. Navrtán byl totiž přirozený reservoár spodní vody, který potřebuje několik dní, aby se opětovně naplnil a poskytoval vody dostatek. Navíc rozbory potvrdily zvýšený obsah železa a manganu, což předurčovalo další investice do technologie při rekonstrukci úpravny vody. „Tou dobou se dosavadní náklady vyšplhaly již téměř ke 150 000 Kč, navíc se ukázala jako nezbytná i kompletní rekonstrukce stávající ČOV, která se měla podle prvních odhadů pohybovat kolem 150 000 Kč, situace začínala být kritická,“ přibližuje Janíček.

Jak z toho všeho ven?

Před realizačním týmem leželo zásadní rozhodnutí, zda riskovat a vrtat třetí vrt či připojit oba nové vrty. Nakonec se znovu vyhodnotil potenciál poškozeného původního vrtu, zvážila ekonomická náročnost připojení a provozu dvou nových vrtů a řešením se stala třetí varianta, kdy byl využit stávající vrt, který byl propojen s vrtem č. 2 na zahradě Domova Radost. Ten v případě potřeby doplňuje, či na několik dní zastupuje původní vrt. Jako pojistka pak byla do úpravny vody při její rekonstrukci umístěna obří nádrž na vodu, která dává jistotu zhruba dvou dnů spotřeby Domova Radost, což poskytne vrtu č. 2 čas na opětovné naplnění při totálním výpadku původního vrtu. Po podpisu smlouvy se společností SUPTel a.s. se započaly práce na rekonstrukci čistírny odpadních vod a úpravny vody, ty trvaly od října roku 2015 do dubna roku 2016. Připojení vrtu č. 2 nakonec proběhlo v září tohoto roku.

3 roky čekání a náklady přesahující 950 000 Kč

Celkem tedy faktická obnova vodního zdroje, modernizace úpravny vody a ČOV v Domově Radost trvala 30 měsíců a náklady se vyšplhaly na 959 896,71 Kč. Oproti původnímu odhadu a cíli sbírky H2Óda na Radost, který činil 630 000 Kč, došlo k nárůstu nákladů o 329 896,71 Kč, tedy více než o polovinu! Nicméně výsledkem tohoto maratonu je moderní čistírna odpadních vod, zabezpečený dostatečný přísun pitné vody a kvalitní úpravna vody s nejmodernějšími technologiemi a obřím zásobníkem na vodu, který zajistí dvoudenní provoz Domova Radost i při náhlém výpadku vody. Užitečný je mimo jiné například systém hlášení poruch, který s údržbou dokáže komunikovat i na dálku prostřednictvím sms.

Sbírku H2óda na Radost doplnily další dary, přesto ještě schází 85 911 Kč

Všechny finanční prostředky získané během sbírky H2Óda na Radost, jejíž tváří byl stand up komik Karel Hynek, pocházejí, s výjimkou 30 000 Kč od Plzeňského kraje, z darů od veřejnosti, občanských sdružení a firem. Domov Radost výrazně finančně podpořila společnost Twin a Nadace Vigo Foundation. „Dalšími velkými BORCI byly a jsou společnosti Šumavský pramen, která bezplatně dodala vodu Estian a Beneš&Michl, která zdarma vytvořila netradiční internetové stránky sbírky,“ doplňuje Janíček.

Rostoucí náklady na realizaci byly na sklonku roku 2015 a v roce 2016 kryty z několika zdrojů. Tím nejzásadnějším byl dar od Sewickley Presbyterian Church ve výši 116 082,45 Kč. Dále Diakonii Západ podrželi tradiční podporovatelé ZKD Plzeň svým Projektem Kačka (20 115 Kč) a koledníci Tříkrálové sbírky ze základní školy v Dobřanech (29 176 Kč). Část prostředků byla získána také díky Svatodušní sbírce ve sborech Českobratrské církve evangelické (26 110 Kč na obnovu vodního zdroje a zbytek na nutné opravy v Domově Radost).

I přes veškerou dosavadní podporu Diakonii Západ v současnosti chybí zhruba 86 000 Kč na dofinancování nákladů obnovy vodního zdroje v Domově Radost. „Z tohoto důvodu jsme oslovili individuální dárce, kteří se dříve zapojili do sbírky H2Óda na Radost, poslali nám během října 2 123 Kč, podporu nám předběžně přislíbily i některé firmy a věříme, že nás v případě potřeby tradičně podpoří skvělý Bazar team Míši Grimm, který pořádá charitativní bazar v Luženičkách,“ odhaluje plán na dofinancování Janíček.

Voda teče, je třeba to řádně s klienty oslavit

V Domově Radost v Merklíně 20. října radostně otočili klienti ve spolupráci s pracovníky kohoutkem a ochutnali dobrou vodu z nového vrtu společně s pozvanými novináři a podporovateli. Ti si navíc mohli prohlédnout celý systém zásobování pitnou vodou i jednotlivé domácnosti Domova Radost během komentované prohlídky. Po té následovalo společné grilování s klienty až do večerních hodin a masíčko se zapíjelo jak jinak, než kvalitní vodou! „Chtěla bych poděkovat všem, kteří nás během těch tří let jakkoliv podpořili na cestě za obnovou vodního zdroje a hlavně těm, kteří si ve svých nabitých programech našli čas a dorazili s námi tento historický úspěch společně s klienty oslavit. Doufám, že přes všechny obtíže, které nás s vodou v Domově Radost potkaly, už budeme s tímto živlem dobře vycházet,“ uzavírá dnešní oslavu Irena Krobová, vedoucí Domova Radost.

V případě, že chcete podpořit Domov Radost, můžete zaslat libovolnou částku na transparentní účet Diakonie Západ 22277705/5500 pod variabilním symbolem 03 nebo navštivte internetovou stránku www.h2odanaradost.cz a staňte se borcem.

Kontakty:

Mgr. Libor Janíček
manažer úseku vnějších vztahů Diakonie Západ
mobil: +420 604 761 460
e-mail: libor.janicek@diakonie.cz     

Chci podpořit Diakonii Západ