Podávání insolvenčních návrhů

11. prosince 2019

Nová služba pro klienty Poradny pro občany v nesnázích: Podávání insolvenčních návrhů

Poradna v Rokycanech, Plzni a Klatovech je od prosince 2019 schopna podávat s klienty návrhy na oddlužení.
Vzhledem k novele insolvenčního zákona a vzrůstající poptávce klientů o tento typ služeb, jsme se rozhodli, že doplníme naše dluhové poradenství o další službu a to o podávání insolvenčních návrhů. V souladu se zákonem 182/2006 Sb. jsme podali žádost na Ministerstvo spravedlnosti o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Ministerstvo spravedlnosti udělilo Diakonii ČCE – středisko západní Čechy akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle insolvenčního zákona letos v prosinci.

Podávání insolvenčních návrhů
11. prosince 2019 - Podávání insolvenčních návrhů

Co to znamená pro naše klienty?

Pro naše klienty a klientky to znamená, že u nás mohou řešit dluhovou problematiku komplexně. S klientem vždy děláme podrobné zmapování jeho finanční, sociální a rodinné situace, vypracováváme přehled příjmů a výdajů, zjišťujeme, o jaké pohledávky a dluhy se jedná a v jaké jsou výši. Až na základě podrobného sběru informací hledáme nejvhodnější řešení právě pro daného člověka. Pokud společně s klientem vyhodnotíme, že nejlepší variantou řešení bude oddlužení, jsme nyní schopni provést klienta celou fází oddlužení, od přípravy, podání návrhu až po provázení procesem oddlužení. Klient tak nemusí přecházet k jiným subjektům, vše získá u nás a to bezplatně.

Poradna pro občany v nesnázích sídlí v Rokycanech, v Plzni a v Klatovech. Poskytuje odborné sociální poradenství. Řídí se zásadou diskrétnosti, bezplatnosti, nestrannosti a nezávislosti. Jednotlivé pobočky jsou otevřeny dle otevírací doby uvedené na internetových stránkách Diakonie Západ  https://www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/poradna-pro-obcany-v-nesnazich/kde-pusobime-a-nase-zarizeni/, je možné se předem telefonicky objednat. V případě potřeby je možné klientův dotaz zodpovědět i písemně, mailem či telefonicky.