Podpora projektu pro denní Stacionář Plamínek pro osoby s postižením pomůže k úpravě koupelny

5. června 2020

V denním Stacionáři Plamínek pro osoby s postižením v Merklíně u Přeštic plánujeme úpravu stávajícího hygienického zázemí, aby koupelna byla přestavěna na zcela bezbariérovou, čehož využije denně až 22 klientů služby.

Bezbariérová koupelna pro Plamínek
5. června 2020 - Podpora projektu pro denní Stacionář Plamínek pro osoby s postižením pomůže k úpravě koupelny

Vaše pomoc osobám s postižením je pro nás důležitá.

V denním Stacionáři Plamínek pro osoby s postižením v Merklíně u Přeštic plánujeme úpravu stávajícího hygienického zázemí, které svojí dispozicí i užitým vybavením nevyhovuje zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů Stacionáře. Vzhledem ke zhoršující se pohyblivosti klientů bude koupelna přestavěna tak, aby byla zcela bezbariérová a umožnili jsme tak lepší sebeobsluhu klientů i bezpečnější a komfortnější prostředí pro poskytování dopomoci při osobní hygieně ze strany pracovníků.

Prospěch z realizace tohoto projektu bude mít denně až 22 klientů služby.
Díky zlepšení prostorových podmínek služby bude možné přijímat do Plamínku i klienty s výraznějším pohybovým omezením. Na úpravu hygienického zázemí totiž navazuje i zajištění bezbariérovosti celé budovy, což zahrnuje i přístavbu výtahu.

Podpořit tento projekt můžete zde.