Pomoc samoživitelům v nelehké situaci

12. března 2021

Finanční situace rodičů samoživitelů bývá obvykle horší, než u rodin s dětmi, které disponují dvěma stabilními příjmy. Obzvlášť nyní je situace pro některé samoživitele náročnější – v době koronavirové pandemie jich mnoho z oblasti hotelnictví, cestovního ruchu, gastroprůmyslu a služeb, přišlo o práci nebo má značně snížené příjmy. Na Poradnu pro občany v nesnázích se samoživitelky (povětšinou se jedná o ženy) obracejí s žádostí o radu, jak svou finanční situaci řešit.

Pomoc samoživitelům v nesnázích
12. března 2021 - Pomoc samoživitelům v nelehké situaci

V první řadě zjišťujeme následující informace:

  1. zda mají klientky zajištěný finanční příjem ze svého pracovního poměru,
  2. zda mají zažádáno nebo již dostávají všechny sociální dávky, na které mají nárok,
  3. zda mají vyřešeno s druhým rodičem (obvykle s otcem) dítěte výživné.

U druhého zmíněného bodu jsme schopni podle finanční situace zhodnotit, na jakou finanční podporu od státu má klientka nárok a co pro to může ve spolupráci s námi udělat. Obvyklé jsou především nároky v těchto oblastech:

I když jsou příjmy v prvním bodě zajištěné, nastávají situace, kdy je třeba řešit nějaký jednorázový výdej (např. nedoplatek na energiích, rozbije se důležitý domácí spotřebič, živelná pohroma) či snížení příjmu (např. nemoc, OČR, od roku 2020 i snížení příjmu kvůli pandemii). Rychle tak nastane situace, kdy se samoživitelka bez jakékoliv finanční rezervy dostane do prodlení s hrazením nájmu či energií, své pravidelné i nadstandardní výdaje není schopna pokrýt a musí si například na nákup rozbitého sporáku půjčit peníze. Nízké příjmy pak nedovolují tento dluh efektivně splácet a rodina se začíná dostávat do dluhové spirály, v některých přídech dokonce druhotné, protože daná osoba se již nachází v insolvenci.

Pro takové případy naštěstí existují nejen výše zmíněné možnosti dávek od státu (viz odkazy na MPSV v textu), ale také nadace, které v určitých situacích dokáží poskytnout příspěvek na konkrétní účel. V případě jedné naší klientky to byl příspěvek na nájem a energie. Díky němu měla šanci dostat se ze závažné situace, kdy jí hrozilo vystěhování z bytu, a mohla skončit se 3 dětmi bez střechy nad hlavou. Navíc nyní byla od této nadace vytipována pro bezplatnou účast dvou mladších dětí na letním táboře, kdy jsou veškeré náklady na tábor hrazeny z prostředků nadace. Děti tak budou mít možnost zúčastnit se pobytové volnočasové aktivity, kterou by jim jejich matka nemohla sama dopřát.

I tento příběh může motivovat případné zájemce o pomoc, aby se s námi spojili, protože existuje velké množství možností, jak se s finančním problémem vypořádat. Zaměstnanci Poradny pro osoby v nesnázích tu pro Vás jsou k dispozici.

 

Vaše Poradna pro občany v nesnázích