Pomoc seniorům v době karantény v Rokycanech a okolních obcích

20. března 2020

V době karantény pomáháme seniorům v Rokycanech a okolních obcích.
Zde najdete způsob pomoci s kontakty, na které se můžete obrátit.

Naše pomoc má mnoho tváří.

Pomoc seniorům v době karantény v Rokycanech a okolních obcích
20. března 2020 - Pomoc seniorům v době karantény v Rokycanech a okolních obcích

Rokycany
Základní pomoc jako nákup a donášku potravin, obědů, vyzvednutí lékařského receptu, složenky, příprava jídla, ranní péče atd. zajišťuje Pečovatelská služba Rokycany.
Tel.č. na vedoucí – paní Dudlová, tel.č.: 737 233 564 nebo paní Mentlíková – tel.č.: 371 722 467
Prozatím je zpoplatněna i donáška – 120,-Kč / hod., kdy se počítají minuty strávené nákupem, vyúčtovává se jednou měsíčně.
Zatím nejsou známy informace, zda bude donáška po dobu nouzového stavu osvobozena od poplatku.

V Rokycanech začínají fungovat také dobrovolníci – kontakty má paní Dudlová nebo vedoucí odboru
p. Kruba, tel.č.: 371 706 260.
Kontakty by měly být časem uveřejněny na stránkách města.
Seznam dobrovolníků ochotných pomoci eviduje také Poradna pro občany v nesnázích.
Zde registrovaní dobrovolníci poskytují pomoc zdarma.
V případě potřeby kontaktujte naši Poradnu
na tel.č.: +420 775 720 492 nebo e-mailové adrese: poradna.rokycany@diakoniezapad.cz

Břasy
V provozu zůstávají školní jídelna ve Stupně a v Břasích (mohou využít další strávníci – výdej přes okénko) a Pečovatelská služba Břasy.
Obecní úřad Břasy (pro veřejnost Po 8 – 11, St 12 – 15) zaměstnanci jsou přítomní Po – Pá, preferujte spíše kontakt telefonicky na tel.č.: 371 791 094 nebo e-mail: posta@obecbrasy.cz.

Březina
Na obecní úřad a na starostu se můžete obrátit v případě potřeby či jakékoli pomoci, zejména u osob nad 65 let.
Telefon na úřad 516 439 229, telefon na starostu 779 966 055.

Ejpovice
Obec poskytuje donášku nákupu pro seniory – info na OÚ, tel.č: 371 728 631 nebo 737 200 989
v době od 8:00 – 13:00.
Dále je možné v Hostinci U Salcmanů jeden den předem dojednat objednání obědů na tel.č.: 777 891 444. Vyzvednutí jídla do 10:00 hodin

Hlohovice
Z důvodu nouzového stavu, který vyhlásila vláda a omezila pohyb osob na veřejnosti, mohou senioři využít nabídku k zajištění zejména nákupů od spolku Koloběh života-pečovatelské služby. Pokud se rozhodnete využít nabízené služby, můžete si je objednat prostřednictvím obce.
Obecní úřad: tel.č.: 724 181 230, e-mail: obec@hlohovice.cz

Holoubkov
Pro starší občany, občany s oslabenou imunitou i další ohrožené skupiny obyvatel, nabízí obstarat nákup potravin či základních životních prostředků nebo donést oběd. Tito občané se mohou obrátit na obecní úřad, který jim ZDARMA tuto službu zajistí. Své požadavky (např. donáška oběda z Restaurace Na Růžku, soupis potřebných věcí k nákupu apod.) pište na e-mail: podatelna@obecholoubkov.cz či oznamte na tel.č.: 371 751 130 a 371 751 131.
Vždy nezapomeňte uvést jméno a příjmení, adresu a nejlépe telefonní kontakt.

Hrádek
Roznášku řeší obecní úřad – na tel.č.: 377 531 320 nebo 377 534 603.

Cheznovice
V případě nezbytné nutnosti obec zajistí pomoc seniorům při vyzvedávání léků nebo zajištění nákupu.
Obracet se můžete na tel.č.: 371 793 407, 774 402 200, 725 655 842
e-mail: cheznovice@cheznovice.eu

Chlum
Obec nabízí moc seniorům při zajištění nákupu, dovoz obědů, vyzvednutí léků, telefonickou pomoc, jak se chovat po dobu vyhlášení karantény a omezení volného pohybu osob.
Neváhejte a obracejte se na náš obecní úřad na těchto tel. číslech:
pevná linka kancelář OÚ – 371 522 363
mobil OÚ – 724 160 784, DPS - 724 952 955
e-mail:  ouchlum@iol.cz

Kamenný Újezd
Obecní úřad Kamenný Újezd nabízí v době trvání karantény pomoc seniorům při zajištění nákupu, dovoz obědů, tel.č.: 777 178 882,  vyzvednutí léků, telefonickou pomoc, jak se chovat po dobu vyhlášení karantény a omezení volného pohybu osob.
Budeme se snažit Vám pomoci zvládnout tuto nelehkou situaci.
Neváhejte a obracejte se na náš obecní úřad na těchto tel. číslech:
pevná linka kancelář OÚ – 371 722 331
mobil OÚ – 724 162 531
e-mail: kamennyujezd@mybox.cz

Kařez
Obec Kařez nabízí v době trvání karantény pomoc seniorům při zajištění nákupu, dovoz obědů, vyzvednutí léků, telefonickou pomoc, jak se chovat po dobu vyhlášení karantény a omezení volného pohybu osob.
Pevná linka kancelář OÚ: 371 794 452
Mobil OÚ: 606 678 789, 604 817, 627
E-mail: urad@obeckarez.cz
Pro obec výše uvedené služby zajišťuje firma Koloběh Života ze Zbiroha, paní Hana Kotvová, tel. 776 801 044
Za oběd je účtováno 95,-Kč a zajištění nákupu je zdarma, hradí se jen skutečné zboží.
Potraviny Štícha Kařez nabízí občanům možnost nákupu a roznášku potravin domů. V případě zájmu volejte 602 448 419.

Lhota pod Radčem
Zajištění nákupu základních potravin a léků pro seniory zajišťují mladší spoluobčané v místním smíšeném zboží, které se nachází v obci Lhota pod Radčem nebo při svých nákupech v okolí.
Dobrovolnici dělá členka zastupitelstva slečn. Lucie Veverková tel.: +420 720 236 227,
e-mail: cozeta@seznam.cz - pouze v rámci obce Lhota pod Radčem.

Líšná
V souvislosti s doporučením vlády, aby senioři nad 70 let neopouštěli své domovy, nabízí obec pro seniory možnost zajištění nákupu potravin a léků. Se svými požadavky se prosím obracejte na paní Boubínovou. Tel.č.: 603 413 980. 

Litohlavy
Nabídka pomoci - Obecní úřad Litohlavy nabízí zprostředkování dovozu hotových teplých jídel z KD Volduchy za Kč 90,- Kč. 
Zájemci mohou volat na tel.č.: 724 165 222.

Medový Újezd
V případě potřeby se můžete obrátit na obecní úřad Medový Újezd, který Vám poskytne pomoc v rámci základních životních potřeb, včetně nákupů a dopravy léků.
V případě potřeby se osoby starší 70 let mohou obrátit na starostku obce na tel. č. 724 165 223 nebo na místostarostku na tel. č. 725 041 127 nebo na ostatní zastupitele obce.

Mirošov
Pro osaměle žijící osoby města Mirošov nad 65 let a pro ty, jejichž zdravotní stav jim nedovoluje se o sebe postarat, zajistí město Mirošov po dobu nařízené karantény zdarma dovoz základních potravin a léků, dovoz bude probíhat ve dnech Út a Pá na základě předchozí objednávky (nejlépe SMS).
Tel.č.: 371 782 811
e-mail: mu@mirosov.cz

Mlečice
Obec nabízí v době trvání karantény pomoc seniorům při zajištění nákupu, vyzvednutí léků či telefonickou pomoc, jak se chovat po dobu vyhlášení karantény a omezení volného pohybu osob. Budeme se snažit Vám pomoci zvládnout tuto nelehkou situaci.
Neváhejte a obracejte se na náš obecní úřad:
Kancelář OÚ - tel.č.: 720 166 923
Starostka obce - tel.č.: 725 367 320
Barbora Smíšková - tel.č.: 739 353 922
Lucie Nachtigalová - tel.č.: 602 250 539
e-mail obce: mlecice@wo.cz

Osek
Obec Osek nabízí v době trvání karantény pomoc seniorům při zajištění nákupu, dovoz obědů, vyzvednutí léků, telefonickou pomoc, jak se chovat po dobu vyhlášení karantény a omezení volného pohybu osob.
Neváhejte a obracejte se na náš obecní úřad na těchto telefonních číslech:
Pevná linka kancelář OÚ: 371 781 330
Mobil OÚ: 724 939 824
e-mail: podatelna@obecosek.cz
Dále žádáme občany, aby minimalizovali kontakt s veřejností a služeb OÚ využívali pouze v nejnutnějších případech a to v pondělí a ve středu od 12 do 15 hodin. Telefonicky se na nás obracejte kdykoliv.

Plískov
Vzhledem k omezení volného pohybu po dobu karantény nabízíme všem potřebným, zejména osamělým a starším občanům ve složitých životních podmínkách, pomoc se zajištěním základních životních potřeb, včetně potravin a léků (např. nákupy ve stanovené dny).
O pomoc můžete požádat kdykoliv po dobu trvání karantény:
telefonicky na číslech 607418180 a 603808569, nebo e-mailem na adrese starosta@pliskov.cz nebo daniela.machata@seznam.cz

Pomoc se zajištěním Vašich potřeb nabízí také sociální služba paní Kotvové ze Zbirohu na telefonu č. 776801044.

Přívětice
Nabízíme Vám možnost obstarání a doručení nákupu základních potravin k Vám do domu z naší prodejny.
V případě zájmu o nákup a jeho doručení kontaktujte telefonicky jednu z těchto osob:
paní. Lánská (prodavačka)  - 730 598 275 nebo paní. Lídlová  - 731 570 371 .

Radnice
Město Radnice nabízí možnost donášky běžného nákupu pro seniory nad 70 let.
Kdo má zájem o donesení nákupu, ať kontaktuje sociální pracovnici Vlastu Hirmanovou na telefonním čísle 371 740 815 ve dnech pondělí až čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Sirá
Obec a Obecní úřad v SIRÉ nabízí v době trvání karantény pomoc seniorům i dalším občanům, kteří nejsou schopni si zajistit nákup, vyzvednutí léků, pomoc a jiné služby po dobu vyhlášení karantény a omezení volného pohybu osob.
Neváhejte a obracejte se na náš obecní úřad:
Mobil: OÚ – 724 180 339, 606 794 022
e-mail: obecsira@seznam.cz

Strašice
Nabízí zajištění dovozu základních potravin a léků pro rizikové skupiny obyvatel (především seniory, chronické pacienty, atd.). Objednávky je možné uskutečnit každý všední den mezi 13:00 a 14:00 hodin na tel.č. 371 793 101.
Dovoz objednaného zboží bude proveden následující den.

Svojkovice
Pro občany starší 70 let nabízí nákupy a dovoz obědů, pro lidi v karanténě taktéž, pokud je nemůže zajistit rodina.
Tel.č.: 774 310 019 nebo 724 182 352.

Těně
Obec a Obecní úřad Těně nabízí v době trvání karantény pomoc seniorům při zajištění nákupu, dovoz obědů, vyzvednutí léků, telefonickou pomoc, jak se chovat po dobu vyhlášení karantény a omezení volného pohybu osob.
Neváhejte a obracejte se na náš obecní úřad na těchto tel. číslech:
mobil OÚ – 734471953, 739310647
e-mail: obec@tene.cz

Újezd u Svatého Kříže
V souvislosti s aktuální mimořádnou situací nabízíme našim seniorům pomoc s dovozem léků z lékárny a s nákupy. Jedním z důležitých opatření v současné době je, hlavně pro nemocné seniory, vyvarovat se míst s větší koncentrací lidí.
Pokud nemáte nikoho, kdo se o vás může postarat, zde kontaktní telefon: 737 967 375.

Volduchy
Pomoc seniorům při zajištění nákupu, dovozu obědů, vyzvednutí léků, telefonická pomoc.
Můžeme poradit jak se chovat po dobu vyhlášení karantény a omezení volného pohybu osob.
Budeme se snažit Vám pomoci zvládnout tuto nelehkou situaci.
Neváhejte a obracejte se na náš obecní úřad:
Tel.č.: 602 401 082 (starosta)  
e-mail: cerny@obec-volduchy.cz

Zbiroh
Město Zbiroh nabízí pro rizikové skupiny obyvatel (především seniory, chronické pacienty, atd.)
1. ve spolupráci s firmou JP KANCEL Zbiroh zajištění bezplatného dovozu základních potravin. Objednávky je možné uskutečnit každý všední den mezi 08:00 a 14:00 hodin na tel. 725 192 593. Dovoz objednaného zboží bude proveden tentýž den členy SDH Zbiroh, případně dobrovolníky.
2. na stejném tel. čísle 725 192 593 lze objednat i dovoz obědů s dodáním následují den, zajišťuje firma JP KANCEL Zbiroh.
3. objednávku a dovoz léků, lze objednat cestou podatelny MěÚ Zbiroh, tel.č.: 373 749 511.

Zvíkovec
Městys Zvíkovec vyzývá občany nad 70 let, kteří potřebují POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH POTŘEB, VČ. NÁKUPŮ POTRAVIN A LÉKŮ v návaznosti na doporučení vlády "nevycházet po dobu nouzového stavu mimo svá obydlí", aby se přihlásili telefonicky na tel. číslech: 
724180807 Petr Uher - starosta
604593131 Jakub Tjutčev - 1. místostarosta
604386444 Ladislav Uher - 2. místostarosta