Poradna Rokycany upozorňuje na místní zákaz pouličního a podomního prodeje

7. června 2018

Možná víte, že město Rokycany, stejně tak jako mnoho jiných měst a obcí v ČR vydalo nařízení o zákazu pouličního a podomního prodeje. Konkrétně se jedná o Nařízení města Rokycany č. 1/2014. Cílem tohoto a jemu podobných nařízení měla být ochrana obyvatel před nechtěným obtěžováním různými pouličními a podomními prodejci nabízejícím tu výhodný tarif, tu levnější odběr elektřiny či jiné podobné lákavé nabídky.

Zákaz pouličního a podomního prodeje
7. června 2018 - Poradna Rokycany upozorňuje na místní zákaz pouličního a podomního prodeje

Všechna tato opatření vzala za své po vynesení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3.8. 2017 ve věci sp. zn. 9As 174/2016 – 23. Čeho se rozsudek týkal?
Každá obec si může formou nařízení vydat tzv. tržní řád a to dle § 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Dle § 18, odst. 4 může obec v nařízení stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu jsou v obci nebo v její části zakázány. Díky tomuto ustanovení si obce vydávaly nařízení, která zakazovala podomní a pouliční prodej.
Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ale rozhodl, že nařízení obce dle § 18 živnostenského zákona se nemůže vztahovat na zákaz pouličního a podomního prodeje prodejců energií, a to z důvodu, že tyto činnosti nejsou živnostmi ve smyslu živnostenského zákona a nemůže se na ně tudíž vztahovat nařízení dle tohoto zákona vydané.
Živnostenský zákon v § 3 upravuje činnosti, které živnostmi nejsou. Jen namátkou se jedná právě o výrobu elektřiny, výrobu plynu, přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu.

Nařízením obce je tedy možné pouliční či podomní prodej zakázat, je ale důležité rozlišit u kterých prodejců to možné je a není, právě s ohledem na to, jakou činnost vykonávají a zda tato jejich činnost je nebo není živnost.
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nelze po právní stránce zřejmě nic vytknout. Situace je tedy taková, že skutečně obec dle živnostenského zákona nemůže pouliční a podomní prodej zakázat. Znamená to ale, že pouliční a podomní obchodníci s elektřinou a plynem budou nadále své lákavé produkty nabízet v ulicích i domácnostech.
Je otázkou, zda a kdy se k dané problematice vyjádří zákonodárci. Pokud se tak stane, budeme Vás o tom informovat.

Poradna pro občany v nesnázích Rokycany
Působnost: Rokycany a okolí
Adresa: Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany – Střed
Mobil: +420 775 720 492, +420 373 728 536
E-mail: poradna.rokycany@diakoniezapad.cz 
Koordinátor zařízení: Kateřina Polcarová, DiS.
Provozní doba: Pondělí: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 objednaní; Úterý: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 neobjednaní; Středa: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 objednaní