Poradna Rokycany získala klientce neoprávněný poplatek za energie

12. ledna 2018

Naše klientka odebírala plyn od jednoho z největších dodavatelů energií. V r. 2014 po návštěvě obchodního zástupce podepsala smlouvu s jiným dodavatelem, společností Comfort Energy. Jak to tak bývá, když si vše v klidu rozmyslela, zjistila, že nabízené výhody nejsou tak výhodné, jak byly prezentovány obchodním zástupcem a chtěla od nově podepsané smlouvy odstoupit. Obrátila se tedy na svého původního dodavatele a zplnomocnila ho k odstoupení. Od nové společnosti plyn nikdy neodebírala.

Jaké bylo překvapení, když jí po dvou letech spol. Comfort Energy vyzvala, aby zaplatila deaktivační poplatek za neoprávněné odstoupení od smlouvy ve výši 6050,-Kč. Společnost hrozila, že pokud nebude poplatek uhrazen ihned, bude navýšen, jak si spolu ujednali ve smlouvě.

Poradna pomohla klientce získat
12. ledna 2018 - Poradna Rokycany získala klientce neoprávněný poplatek za energie

Klientka v obavách z navýšení poplatek zaplatila. Protože jí to ale nedalo, opět se obrátila na svého stávajícího dodavatele a podala u něj reklamaci. Odstoupení přece za ní podával on a klientka si nebyla jistá, zda nepochybil. Do poradny se přišla ujistit, jestli je jednání poskytovatelů energií v pořádku.

Znovu připomínáme, že od 1. 1. 2016 platí novela energetického zákona, kde podle par. 11 odst. 3  lze od smlouvy odstoupit do 15 dnů od zahájení dodávek energie bez sankce. V zákoně není stanoven počátek lhůty, od kdy nejdřív se může odstupovat. Energetický regulační úřad však vydal výkladové stanovisko, kde vysvětluje, že nejdříve je to možné ode dne podpisu smlouvy.

Když jsme společně s klientkou dodavatele upozorňovali na toto ustanovení, hájil se tím, že Výkladové stanovisko bylo Energetickým úřadem vydáno až 28. 4. 2016, tj. poté, co byl klientce deaktivační poplatek naúčtován.

Po urgování reklamace se aktivity ujal klientčin původní dodavatel, který nabídl, že ji bude zastupovat v řízení u Českého regulačního úřadu ohledně přezkoumání správnosti naúčtovaného poplatku.

V červenci sice 2016 měla klientka v ruce rozhodnutí, že smlouva s Comfort Energy byla ukončena v souladu se zákonem a společnosti nevznikl nárok na účtování deaktivačního poplatku, nicméně toto rozhodnutí bylo díky formálně chybě později zrušeno a nahrazeno jiným, ze kterého v podstatě vyplývalo to samé.

To, že smlouva byla ukončena v souladu se zákonem a klientka neměla nic platit, bylo tedy potvrzeno.  To bohužel neznamenalo, že chybující společnost radostně klientce peníze okamžitě vrátí. Ani úřad ani původní dodavatel klientce s vymáháním poplatku pomoct nemohl. Mohli jsme být ale klientce nápomocni my a po několikeré urgenci a pod hrozbou zahájení soudního jednání nakonec klientka své peníze dostala zpět.  Po roce a půl, se zapojením několika institucí… Je to úspěch?