Přednostní očkování proti COVID-19

19. dubna 2021

Na základě Seznamu diagnóz a zdravotních stavů s vysokým rizikem těžkého průběhu COVID-19, který vydalo MZČR, vznikla možnost přednostního očkování například pro lidi se schizofrenií, mentální retardací či poruchami autistického spektra. 

Přednostní očkování proti COVID-19
19. dubna 2021 - Přednostní očkování proti COVID-19

Rozšíření skupiny, pro kterou platí přednostní očkování se týká všech s vrozeným nebo získaným kognitivním deficitem, vývojovou poruchou chování nebo poruchou mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod. Více informací se dočtete po otevření odkazu.

Informace byla zveřejněna již 12. 4., nicméně o rozšíření této skupiny stále panuje velmi malé povědomí. Registrace bude probíhat prostřednictvím unikátního kódu stejně jako u první skupiny osob s chronickým onemocněním.

Podrobný seznam diagnóz můžete naleznout na přiloženém odkazu:

https://nrzp.cz/2021/04/12/informace-c-40-2021-ockovani-nove-informace/

 

A jak vlastně registrace na očkování probíhá krok po kroku?

1) zaregistrujete se zde: Registrace na očkování - Zadání tel. čísla (mzcr.cz) 

2) obdržíte PIN 1 prostřednictvím SMS zprávy

3) zadáte PIN 1 do požadované kolonky

4) na email a mobilní telefon Vám přijde potvrzení o registraci a vyčkáváte na SMS, ve které Vám přijde PIN 2 (trvá od jednoho dne do cca 10 dnů, podle vytíženosti očkovacího místa, které jste si vybrali v prvním kole registrace)

5) obdržíte prostřednictvím SMS PIN 2 a spolu se svým rodným číslem ho zadáte zde: Očkování Covid-19 | Reservatic

6) vyberete si termín (datum a čas) očkování, některá očkovací místa umožňují taktéž výběr vakcíny; vybíráte si termín nejen první dávky, ale rovnou i druhé dávky (obvykle se jedná o rozestup 6 týdnů, ale může se měnit dle poskytnuté vakcíny)

7) potvrzení rezervace obdržíte prostřednictvím SMS a emailu

8) před návštěvou očkovacího centra je možné se připravit vytisknutím a vyplněním informovaného souhlasu, který se nachází v potvrzujícím emailu

 

Vaše zaměstnankyně Jdeme dál pro osoby s postižením