Prestižní ocenění SozialMarie pro inovativní projekt Streetwork in Chat

3. května 2019

Ve středu 1. května bylo již popatnácté v srdci Vídně uděleno 15 cen SozialMarie, mezinárodního ocenění sozial marie 2za výjimečné sociální inovace. Mezi patnáctkou vynikajících sociálně inovačních projektů, které skrze inovační řešení hledají odpovědi na aktuální společenské výzvy měl své čestné místo i projekt nízkoprahových Klubů Diakonie Západ Streetwork in chat. Do Česká si ceny SozialMarie, kromě zmiňovaného Streetwork in chat, a finanční odměnu 2 000 EUR odváží i projekty Skutečně zdravá škola a Spolek Hurá na Výlet!. Pro Kluby Diakonie Západ se jedná již o druhé ocenění. Prvím laureátem se stal v roce 2017 Klub Uličník pro děti a mládež.

Inovativní projekt Diakonie Západ  Stee
3. května 2019 - Prestižní ocenění SozialMarie pro inovativní projekt Streetwork in Chat

Streetwork in chat je pilotním projektem v oblasti sociálního poradenství a peer podpory pro mládež a mladé dospělé ve virtuálním prostoru. S realizací tohoto projektu jsme začali v červnu 2017 a jeho aktivitami reagujeme na změny ve využívaných formách mezilidské komunikace i hledání pomoci. Vstupujeme tak do stále přirozenějšího prostředí, kterým je internet a oblast sociálních sítí, kde zejména mladí lidé tráví stále více svého času, kde hledají informace i pomoc v situacích, kdy si sami neví rady.

Pracovníci neboli „online streetworkeři“ aktivně vyhledávají taková sdělení, statusy, položené dotazy a nabízejí následně online poradenství, které vychází z principů nízkoprahových služeb – respekt, dobrovolnost, anonymita, partnerský přístup. Svým působením, zejména na sociálních sítích, pracovníci zároveň přispívají ke kultivaci online komunikace – umění vést diskuzi, vyjádřit vlastní názor, respektovat ostatní či odkazovat na ověřené zdroje.

Foto: Sozialmarie.org 

sozial marie