Projekt DOUČOVÁNÍ 2022 v Diakonii Západ

9. září 2022

Doučování žáků se sociálním znevýhodněním, vedoucí k vyrovnání dopadů pandemie koronaviru na jejich vzdělávací výsledky, probíhá v roce 2022 napříč preventivními službami Diakonie Západ v Plzeňském kraji. 

Projekt DOUČOVÁNÍ 2022 v Diakonii Západ
9. září 2022 - Projekt DOUČOVÁNÍ 2022 v Diakonii Západ

Dlouhodobou a systematickou podporu v rámci tohoto projektu poskytneme minimálně 30 dětem a mladým lidem navštěvujícím ZŠ nebo SŠ. Mimoškolní doučování, které nabralo na významu zejména s nástupem koronavirové pandemie, probíhá individuální i skupinovou formou v prostorách našich zařízení, v případně nutnosti i online formou.

Nad rámec samotného doučování cílíme na zvýšení kompetencí pro budoucí samostatnější školní přípravu u dětí, zároveň mapujeme i další okolnosti života dítěte, jeho rodiny a nabízíme další pomoc a podporu při řešení případných nepříznivých životních situací. Aktivně vstupujeme do kontaktu s rodinou a školou ve snaze o koordinovanou podporu. Doučujícími jsou jak naši stávající pracovníci s dlouholetou zkušeností v práci s dětmi a mládeží (sociální pracovník, speciální pedagog, apod.), tak kolegyně na rodičovské dovolené, případně studenti středních a vysokých škol.

Celý projekt je „Financován Evropskou unií – Next Generation EU“. Děkujeme!

EU, MŠMT a NPO