Projekt Plus pro Uličníka byl úspěšný!

3. července 2017

Klub Uličník pro děti a mládež, zřizovaný Diakonií Západ působí v malých lokalitách v západočeském příhraničí již třetím rokem. Zájem o nízkoprahový klub je stále vysoký a mobilní klub se dostal již do podvědomí i široké veřejnosti. V rámci projektu Plus pro Uličníka, který byl realizován od července 2016 do června 2017 za finanční podpory ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti, se podařilo realizovat na místních ZŠ preventivní programy zaměřené na dospívání mladistvých, tmelení kolektivu a asertivní chování.

Projekt Plus pro Uličníka byl úspěšný!
3. července 2017 - Projekt Plus pro Uličníka byl úspěšný!

3. 7. 2017 10:00 | tisková zpráva | sdělení, informace | Plzeň

"Díky preventivním vstupům do tříd jsme oslovili nové lidi, kteří naší službu začali využívat. Cílem našich vstupů do tříd bylo naučit děti a mládež předcházet náročným životním situacím a případně je konstruktivně řešit", popisuje Eliška Kolářová, DiS. z mobilního nízkoprahového Kulbu Uličník.

Klientela Klubu Uličník je různorodá, přichází do něj děti a mladí lidé s různými zakázkami. Nejčastěji zde řeší mezilidské vztahy, vztahy mezi vrstevníky a v rodině. Dále také zvládání jejich obtížných i každodenních životních situací a úspěšné plnění školních povinností.

"Díky projektu Plus pro Uličníka se mohl tým pracovníků rozrůst o dalšího člena posádky a rozšířit své služby o podporu formou krizové intervence. I proto chceme touto cestou poděkovat  dlouhodobému sbírkovému projektu Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti za jejich finanční podporu," bilancuje Mgr. Václava Egermaierová, vedoucí služby Klub pro děti a mládež.

S koncem projektu Plus pro Uličníka však působení mobilního Klubu Uličník v lokalitách nekončí. Od dubna tohoto roku je mobilní nízkoprahový klub zajišťován díky podpoře z Evropského sociálního fondu v rámci projektu ULIČNÍK PRO POBĚŽOVICKO – klub pro děti a mládež, který je zacílen zejména na mladé lidi ve věku 15 až 20 let a na jejich budoucí uplatnění na trhu práce. 

Mobilní Klub Uličník jezdí pravidelně do lokalit Poběžovice, Bělá nad Radbuzou, Drahotín a Mutěnín, kde jej mohou děti a mládež zastihnout v časech od 12:00 do 17:00 vždy na stálém místě. "Provoz je i během prázdninových dnů zachován," doplňuje Kolářová.

Pro děti a mládež je vždy připraven na každý měsíc tematický preventivní program, který má děti naučit něco nového, posílit jejich sebevědomí, získat nové zkušenosti a znalosti. "Nezahálíme ani ve sportovních a volnočasových aktivitách, které děti baví a rádi se jich účastní. Zveme tak další děti a mladé lidi, aby si přišli Uličníka prohlédnout a zažít s námi něco nového a zábavného," shrnuje Egermaierová.

Kontakty: 
Mgr. Václava Egermaierová
vedoucí služby Klub pro děti a mládež
Mobil: +420 734 640 493
E-mail: vaclava.egermaierova@diakonie.cz

Mgr. Libor Janíček
vedoucí oddělení PR a fundraisingu Diakonie Západ
Mobil: +420 604 761 460
E-mail: libor.janicek@diakonie.cz