Průkaz pro osoby s PAS

24. února 2021

Lidé s poruchou autistického spektra (dále jen „PAS“) mohou požádat lékaře o vystavení mezinárodního Průkazu osoby s PAS. 

Průkaz pro osoby s PAS
24. února 2021 - Průkaz pro osoby s PAS

Po jeho předložení opravňuje držitele například k přednostnímu ošetření v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost, praktického lékaře pro dospělé, specialisty či v jakémkoli zdravotnickém zařízení, pokud to provozní možnosti daného pracoviště dovolí. Lze jej také použít při zvládání obtížných situací na veřejnosti, při jednání se složkami integrovaného záchranného systému, na letištích, MHD a dále pak na všech místech v gesci ministerstev školství, zdravotnictví, práce a sociálních věcí či vnitra.

Personál na těchto místech by měl dodržovat zásady komunikace s osobou s autismem (tzv. Komunikační soubor) a na základě doporučených postupů maximálně respektovat specifické projevy a individuální potřeby držitele průkazu a spolupracovat s jeho doprovodem. Díky tomu lze předejít projevům problémového chování a usnadnit komunikaci mezi osobou s PAS a okolím. V průkazu je např. uvedeno, zda osoba rozumí mluvenému slovu či je zvýšeně citlivá na různé vnější podněty apod. Někdy jednoduché gesto spočívající v předložení toho průkazu řekne víc než 1 000 slov.

Byť průkaz na základě stanovené diagnózy psychiatrem nebo klinickým psychologem mohou v úvodu jmenovaní lékaři vydávat již od roku 2019, praxe je mnohdy jiná. Někteří lékaři o této podpoře osob s PAS nevědí. Přesto se na ně nebojme obracet a o vystavení průkazu požádat. Tiskopis je pro lékaře k vyžádání na Krajském úřadě, na příslušném Odboru zdravotnictví či přímo na Ministerstvu zdravotnictví. Konkrétní výčet možností využití PRŮKAZU OSOBY S PAS najdete zde.

Václava Bláhová – vedoucí ambulantních služeb pro osoby s postižením

stacionář