Sbírkové akce s ochotnými pomocníky Diakonie Západ

13. prosince 2018

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy kromě sociálních služeb v západočeském regionu nabízí i možnost stát se dobrovolníkem v jejích zařízeních v rámci programu Dobrovolnictví pro ochotné pracovníky, akreditovaném Ministerstvem vnitra ČR.

Sbírkové akce s ochotnými pomocníky Diakonie Západ
13. prosince 2018 - Sbírkové akce s ochotnými pomocníky Diakonie Západ

Kromě dlouhodobých dobrovolnických aktivit spolu s dobrovolníky realizujeme také krátkodobé aktivity, mezi které patří zejména Národní potravinová sbírka, sbírkové dny „Voda pomáhá“ nebo „Evropský den sousedů“.
V rámci sbírkových dnů „Voda pomáhá“ nám věnovalo svůj čas 66 dobrovolníků a dobrovolnic. Na sbírkových dnech strávilo 282 hodiny. Projekt „Voda pomáhá“ pomáhá tam, kde chybí podpora sociálních služeb a jejich dostupnosti od státu, kraje nebo obcí. Finanční prostředky, které Diakonie Západ pomocí této kampaně získá, rozděluje tzv. „projektům na vodě“, což jsou různé aktivity, nepostradatelné v naší péči o klienty. Sbírkové dny této kampaně probíhaly v květnu tohoto roku.
Akce „Evropský den sousedů“ a „Spolu mezi domy“ jsou zaměřené na podporu veřejného povědomí o činnosti Denního stacionáře Človíček, který se věnuje péči o osoby se zdravotním postižením. Na těchto veřejných akcích nám pomáhalo 48 dobrovolníků a dobrovolnic a věnovalo nám 337,5 hodiny svého času.
Národní potravinová sbírka je každoroční akce, na které se Diakonie Západ se svými dobrovolníky podílí. Koná se v České republice od roku 2012 a je společnou iniciativou platformy Byznys pro společnost, Armády spásy, Naděje, České federace potravinových bank a Charity Česká republika. Jejím posláním je podat pomocnou ruku těm, kteří trpí nedostatkem jídla a základního drogistického zboží. Letošní sbírka se konala 8. listopadu a naši dobrovolníci s námi pomáhali vybírat dary v Hypermarketu Globus v Plzni. Svůj čas nám věnovalo celkem 34 dobrovolníků a štědří dárci věnovali celkem 2000 kg darů.

Děkujeme!!!

loga web 360x360_mensi 038loga web 360x360_mensi 04loga web 360x360_mensi 03loga web 360x360_mensi 054