Setkání občanských poraden v Pardubicích

29. října 2019

Ve dnech 7. a 8. 10 2019 proběhlo v Pardubicích setkání poraden, které jsou členy Asociace občanských poraden. Témat bylo několik. Prvním z nich bylo sdílení zkušeností s oddlužením po novele insolvenčního zákona, která platí od 1. 6. 2019.

Setkání občanských poraden v Pardubicích
29. října 2019 - Setkání občanských poraden v Pardubicích

Prvním hostem setkání byla paní poslankyně Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., která s pracovníky poraden diskutovala zejména na téma bydlení. Dalším hostem setkání byl Mgr. Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb z MPSV. Představoval zejména novelu zákona o sociálních službách, která je v současné době ve schvalovacím procesu.
Posledním hostem byl Mgr. Ladislav Loutchan z Energetickéo regulačního úřadu, který přednášel a s poradci diskutoval na téma energetických aukcí.