Současná opatření ve službách Diakonie Západ

2. března 2021

Vláda ani MPSV ve svých rozhodnutích provoz žádné z našich služeb nezakázala a činnost nepozastavila, je však nutné, aby byl provoz služeb Diakonie Západ upraven tak, aby to bylo co nejbezpečnější jak pro naše klienty, tak pro naše zaměstnance.

Naše služby lze rozdělit do třech velkých skupin:

 1. Pobytové a pečovatelské služby (Domov Radost, Můj 1+0, Pírko a Jubilata)
 2. Ambulantní služby (Stacionáře pro osoby s postižením)
 3. Služby sociální prevence (Archa, Adite, Poradna, Plus, Prevence pro školy, Terén, Jdeme dál, Kluby)

Na základě rozdělení služeb do těchto tří skupin je poté upravován provoz.

Současná opatření ve službách Diakonie Západ
2. března 2021 - Současná opatření ve službách Diakonie Západ

1. skupina - pobytové a pečovatelské služby

 • Jubilata
  • nadále pokračuje pravidelné testování zaměstnanců 
 • Domov Radost a Můj 1+0
  • zákaz návštěv v prostorách pobytových služeb
  • odjezd klientů do domácího prostředí je možný, návrat je možný pouze po prokázání negativního PCR testu (24 hodin starého)
  • nadále pokračuje pravidelné testování zaměstnanců 
 • Pírko
  • klient může služby využít pouze v případě negativního PCR testu (24 hodin starého)

2. skupina - ambulantní služby

 •  Stacionáře
  • provoz bude zajištěn v omezeném režimu dle domluvy s klienty
  • dle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021 se mohou naši klienti dopravovat do služby i napříč okresy, je možné k tomu využít přiloženého formuláře zde

3. skupina - služby sociální prevence

 • poskytování služeb bude omezeno na online a distanční formu
 • ambulantní poskytnutí služby bude realizováno pouze v případě situace, která nesnese odkladu v režimu jeden na jednoho za zpřísněných hygienických opatření (setkání ideálně ve venkovních prostorách)
 • terénní forma služby bude zajišťována pouze v případech, které nesnesou odkladu, setkání ideálně ve venkovních prostorách