Spanilé jízdy v Diakonii Západ

29. ledna 2021

Každý rok se před vánočními svátky koná již tradiční akce, tzv. Spanilé jízdy, kdy do auta nasedne ředitelka Lucie Petříčková, zástupkyně ředitelky Markéta Pinterová a diakonický farář Ondřej Pellar a postupně se rozjedou do všech našich zařízení.

Spanilé jízdy v Diakonii Západ
29. ledna 2021 - Spanilé jízdy v Diakonii Západ

Tam je přivítají místní pracovníci, někdy i klienti a společně u vánočního cukroví zhodnotí celý rok. Zaměstnanci díky tomu mají prostor se na cokoliv zeptat a v uvolněné neformální atmosféře se často všichni zasmějí, načerpají síly pro další práci a vzájemně se motivují i nadále dodržovat diakonické hodnoty, kterými jsou úcta, spolupráce a pravdivost.

spanilé jízdy stacionář korálek

Proč se se Spanilými jízdami vůbec začalo a proč je v této tradici dobré pokračovat?

Lucie Petříčková, ředitelka: Naším úmyslem je, aby bylo zaměstnancům každoročně poděkováno za práci, kterou odvádějí. Zaměstnance považuji za jedinečný a nenahraditelný poklad Diakonie Západ a jsou to nejdůležitější, co máme a na čem můžeme stavět kvalitu našich služeb. A protože „spokojený zaměstnanec = spokojený klient“, považuji za důležité se pravidelně se zaměstnanci potkávat a vždy si zhodnotit, co se povedlo a na čem je potřeba v dalším roce zapracovat. Spanilé jízdy považuji také za skvělou možnost, kdy můžeme zaměstnancům naslouchat. Jsme poté schopni daleko lépe reagovat na jejich potřeby a zajišťovat jejich dlouhodobou spokojenost.  

Bílá diakonická taška, symbol spanilých jízd

Bílá diakonická taška

Návštěvníci nejezdí do jednotlivých zařízení s prázdnou. Každý rok jsou zaměstnanci obdarováni drobnostmi, které nějakým způsobem charakterizují uplynulý rok v Diakonii Západ. Například rok 2020 se nesl ve znamení obyčejné bílé papírové tašky s neobyčejnou diakonickou pečetí. Taška tentokrát nebyla naplněna věcmi, ale symboly, které zaměstnancům připomněly právě uplynulý rok v organizaci.

S trochou představivosti jsme si díky nim uvědomili, jak důležité pro Diakonii Západ bylo PRACOVNÍ NASAZENÍ všech pracovníků nejen ve službách, ale také v oddělení podpory. Znovu upozornily na důležitost SPOLUPRÁCE uvnitř střediska, ale také napříč diakonickými středisky v České republice. Přiblížily význam TRPĚLIVOSTI a vzájemného NASLOUCHÁNÍ. A v neposlední řadě nám znovu ukázaly, jak je v našem životě důležitá naše JEDINEČNOST a NADĚJE.

balíček