Stacionář Plamínek - Den otevřených dveří aneb „jak to u nás chodí“

15. října 2019

Stacionář Plamínek pro osoby s postižením vás srdečně zve na
Den otevřených dveří aneb „jak to u nás chodí“
12. 11. 2019, 9:00–14:30 hod. ve Stacionáři Plamínek, Kostelní 9, Merklín.
Těšit se můžete na komentované prohlídky, ukázky činností s možností vyzkoušet si svoji zručnost, ochutnávka občerstvení vyrobeného u nás.

Stacionář Plamínek - Den otevřených dveří aneb „jak to u nás chodí“
15. října 2019 - Stacionář Plamínek - Den otevřených dveří aneb „jak to u nás chodí“

SB_DZ_Plaminek_den_ot_dveri_2019_FB