Streetwork in chat podporuje dál

10. října 2018

Díky finanční podpoře Nadace Jistota Komerční banky běží projekt Streetwork in Chat i v roce 2018 a nadále poskytuje podporu dětem a mladým lidem v jejich dnes již také víceméně přirozeném prostředí – na internetu.

Streetwork in chat podporuje dál
10. října 2018 - Streetwork in chat podporuje dál

Streetwork in chat je v letošním roce součástí komplexního preventivního projektu „Virtuální prevence“, který zahrnuje také programy primární prevence na školách i specializované preventivní programy v nízkoprahových Klubech pro děti a mládež Diakonie Západ.
Symbolický šek byl oficiálně předán již 31. 5. 2018 Ing. Tomášem Talašem – členem správní rady Nadace Jistota Komerční banky. Online vyhledávání mladých lidí, intervenční práce či poradenství na sociální síti Facebook je však realizováno kontinuálně od začátku roku a plynule tak navázalo na předchozí etapu projektu Streetwork in chat. V minulém roce bylo provedeno více než 250 intervencí, které díky síle sociálních sítí zasáhly mnohonásobně větší počet lidí. Na toto číslo chceme nejen navázat, ale také jej v letošním roce překonat.
Kromě hoaxů, falešných zpráv, předsudků a stereotypů patří mezi nejfrekventovanější témata mezilidské vztahy, a to jak partnerské, tak rodinné či vrstevnické. Online streetworkeři řešili také např. sebepoškozování, poruchy příjmu potravy či budoucí studium. Postupně se rozšiřuje také počet mladých lidí, kteří se přidali do uzavřené skupiny Trable teenagerů, která jim nabízí prostor pro bezpečné sdílení a radu od vrstevníků, případně od online streetworkerů, jejichž počet byl letos navýšen na 4 pracovníky.