Streetwork in chat

29. ledna 2018

Streetwork in chat

S realizací tohoto projektu jsme začali v červnu 2017 a jeho aktivitami reagujeme na změny ve využívaných formách mezilidské komunikace i hledání pomoci. Vstupujeme tak do stále přirozenějšího prostředí, kterým je internet a oblast sociálních sítí, kde zejména mladí lidé tráví stále více svého času, kde hledají informace i pomoc v situacích, kdy si sami neví rady.

Streetwork in chat
29. ledna 2018 - Streetwork in chat

Pracovníci neboli „online streetworkeři“ aktivně vyhledávají taková sdělení, statusy, položené dotazy a nabízejí následně online poradenství, které vychází z principů nízkoprahových služeb – respekt, dobrovolnost, anonymita, partnerský přístup. Svým působením, zejména na sociálních sítích, pracovníci zároveň přispívají ke kultivaci online komunikace – umění vést diskuzi, vyjádřit vlastní názor, respektovat ostatní či odkazovat na ověřené zdroje. Projekt navazuje na činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Diakonie Západ a v roce 2017 byl podpořen Nadací Agrofert. Díky pozitivním výsledkům pilotního rozjezdu těchto aktivit chceme v realizaci i nadále pokračovat a hledáme zdroje pro další období.