"Suchej únor" v Poradně

13. února 2023

Suchej únor je osvětová kampaň, která vyzývá lidi k měsíční abstinenci od alkoholických nápojů a zvědomění si vztahu k alkoholu, případně také poukazuje na rizikové užívání. Spousta lidí se domnívá, že problém s alkoholem nemají. Pokud si cíleně řekneme, že měsíc nevypijeme ani kapku (týká se to i piva po obědě), najednou zjistíme, že to až tak jednoduché není. Často jsme zvyklí dát si po náročném pracovním dni „deci“ na uvolněnou. V rámci suchýho února pak můžeme zjistit, že to bez té deci nejde. A to už může znamenat počátek problému.

"Suchej únor" v
13. února 2023 - "Suchej únor" v Poradně

Rádi bychom Vás seznámili s dvěma anonymizovanými příběhy z Poradny pro občany v nesnázích. Do Poradny přichází klienti, kteří ne vždy prvoplánově řeší závislost na alkoholu. Řesí např. problémy s dluhy nebo chtějí získat své děti zpět péče. Navštěvují nás také partneři či rodiče závislých lidí, kteří potřebují vědět, jak řešit rodinnou situaci.

Příběh pana Jaroslava

Do Poradny přichází pan Jaroslav, který řeší dluhy. Povídáme si i o tom, jak dluhy vznikly. Klient po rozchodu s partnerkou začal ve zvýšené míře alkohol užívat. Uvolňoval ho, zapomněl díky němu na to, jak je svět špatný. Po několika měsících už ale nedokázal vstát a jít do práce, aniž by se nenapil. Pod vlivem klient spoustu věcí neřešil…platbu za telefon, neuhrazenou záchytku, půjčku, kterou si vzal, když několikrát nevyšel s výplatou. Nevěděl, jak dál. Závislost mu komplikovala život, ale nedokázal ji sám zvládnout. V Poradně jsme mu pomohli zjistit přesnou výši dluhů a navrhnout jejich řešení. Mluvili jsme s ním i o možnostech léčby (porovnali jsme mu výhody a nevýhody ambulantní a pobytové léčby – časovou náročnost, nemocenskou) a doléčování jako podpora po návratu do domácího prostředí po léčbě. Pomohli jsme mu rozplánovat ideální postup a rozdělit ho do malých krůčků. Klient díky tomu započal proces oddlužení. Zde je ale potřeba, aby dodržoval pravidla a termíny, což může být při požívání alkoholu náročné. Proto bylo nanejvýš důležité, aby se jeho dluhové problémy řešily ruku v ruce s alkoholismem. Nakonec si zajistil termín nástupu k léčbě, kde se jeho stav stabilizoval. Po příchodu z léčení ve spolupráci s Poradnou podal návrh na oddlužení. Pan Jaroslav momentálně abstinuje, našel si nové koníčky, pracuje a platí insolvenci.

Příběh pana Jana 

Klient Jan přišel do Poradny na schůzku ne zcela dobrovolně. Objednala ho matka a v její přítomnosti také dorazil. Matka chtěla řešit jeho dlouhodobé užívání alkoholu. On v tomto způsobu života nic špatného neviděl. Klient má partnerku, se kterou má 3 děti. Děti jsou v pěstounské péči, protože oba rodiče jsou závislí a "nefungují". Ve stavu opilosti bývá navíc klient agresivní. Agresivita je verbální i fyzická a není zaměřena jen na matku a partnerku, ale i na okolí. Matka se za něj snaží platit i drobné dluhy a sponzoruje jejich pití tím, že pokud syn oznámí, že už nemá peníze, matka mu je poskytne. V rámci konzultací jsme mluvili o možnostech léčby a případném návratu dětí k rodičům. To by bylo podmíněno abstinencí a spoluprací s OSPOD, což nyní nefunguje. Předali jsme klientovi kontakty na léčbu. Matce byl předán kontakt na Krizové centrum a terapeuty, aby mohla vyhledat podporu pro sebe (řešila by se vztahová vazba matky a syna). Bohužel ani jeden nevyužil možnost podpory. Aktuálně je klient díky opakovaným excesům na veřejnosti ve výkonu trestu odnětí svobody a děti jsou nadále v pěstounské péči. Partnerka klienta si našla jiný vztah. Matka není v dobrém psychickém stavu, přesto nevyhledala pomoc odborníků. Alkohol zde byl v podstatě jedním z faktorů, které se podílely na rozpadu rodiny.