Úspěšný rok 2018 v Poradně Klatovy

27. února 2019

V Poradně pro občany v nesnázích se nám v loňském roce podařilo zvýšit počet klientů o více než dvojnásobek. Po uveřejnění inzerce v Klatovském rozhledu se zvýšilo povědomí o naší službě a lidé jí využívají více než v předchozích letech.

V roce 2017 jsme v Poradně pomohli 31 klientům, v loňském roce to bylo již 73 klientů. Považujeme to za úspěch a doufáme v další nárůst.  

Úspěšný rok 2018 hlásí Poradna Klatovy
27. února 2019 - Úspěšný rok 2018 v Poradně Klatovy

Jsme rádi za klienty, kteří za námi přicházejí pro radu. Nejvíce je těch, kteří přicházejí řešit dluhy, potažmo exekuce. Chtěli bychom apelovat na to, aby lidé řešili své problémy včas, po několika měsících od vydání exekučního příkazu je řešení více problematické.

Poradna pro občany v nesnázích Diakonie Západ poskytuje odborné sociální poradenství již řadu let. Nejdelší dobu a s největším počtem uživatelů služby funguje poradna v Rokycanech.

Stále platí, že Poradna pro občany v nesnázích poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí v situacích, které spadají do oblastí její činnosti. Usilujeme o to, aby občané znali svá práva a povinnosti, znali dostupné služby a uměli vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Poskytujeme kvalitní a bezplatné sociální služby tam, kde na to člověk sám nestačí.

Propagace poradny v Klatovech pokračuje neustále a my věříme, že uživatelů služby bude ještě více. Povědomí o poradně se rozšířilo nejen na Klatovsku, ale také do okolí Horažďovic, Sušice a Domažlic.