„Vítání prvňáčků“ v Diakonii Západ

17. února 2021

Jak si už naši mnozí čtenáři mohli všimnout, v Diakonii Západ máme nové tváře v Oddělení komunikace. Být novou tváří v diakonické rodině znamená absolvovat v co nejbližší době kurz Vítejte v Diakonii Západ, kterým pravidelně provádí ředitelka Lucka Petříčková a farář Ondřej Pellar. Co takový kurz obnáší a co novému zaměstnanci dá?

„Vítání prvňáčků“ v Diakonii Západ
17. února 2021 - „Vítání prvňáčků“ v Diakonii Západ

Pocit sounáležitosti s Diakonií Západ

Na začátku jsme se díky videu a výkladu ředitelky seznámili s hodnotami Diakonie Západ, kterými jsou úcta, spolupráce a pravdivost. Aby to však nebylo úplně jednoduché, byli jsme vyzváni, abychom se k představovaným hodnotám vztáhli i my, účastníci kurzu a nováčci v diakonických vodách. Každý měl popsat to, jak hodnoty vnímá sám v sobě a jak pro něj v jeho krátké praxi na pracovišti rezonují v každodenních činnostech. Překvapením pro nás bylo to, že jsme se všichni shodli, že se nejedná o prázdné fráze, ale že se hodnotami od začátku našeho setrvání v Diakonii Západ opravdu žije. A abychom s nimi mohli žít i nadále, dostali jsme malý dárek, který nám bude na stole každý den připomínat, k čemu jsme se upsali.

Hodnoty s dárkem

Pochopení rolí v Diakonii Západ

Abychom všichni nezůstali v bublině našich „mateřských“ pracovních týmů, ale i zaměstnanci v přímé práci s klienty věděli, kdo stojí v čele Diakonie Západ, podporuje je v jejich každodenních činnostech administrativně nebo například kdo stojí v čele jiných služeb, byla nám představena organizační struktura. Prázdná tabule se tedy postupně zaplňovala kartičkami jednotlivých smějících se styčných důstojníků.

IMG_20210215_110723

Seznámení s cestami Diakonie Západ

Na závěr jsme si mohli zahrát pexeso, jehož kartičky skrývaly vždy nějakou ze služeb Diakonie Západ. Dokázali jsme si tedy lépe představit, jak moc je působení Diakonie Západ široké, a to jak místem, tak cílovou skupinou.  

IMG_20210215_122826   Pexeso

Po absolvování kurzu jsme se všichni rozešli do svých pozic, plni nových sil a motivace a trochu více znalí diakonické „firemní kultury“.