Výměna průkazů pro osoby se zdravotním postižením bude jednodušší

29. dubna 2021

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., O poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Jdeme dál
29. dubna 2021 - Výměna průkazů pro osoby se zdravotním postižením bude jednodušší

Zákon usnadní výměnu průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P po skončení platnosti. Nově by se neměl posuzovat zdravotní stav u lidí, kteří mají průkaz přiznaný trvale. V novele zákona jsou vyjmenovány zdravotní stavy, u kterých nebude vyžadováno opětovné posouzení lékařem OSSZ.

Jedná se například o anatomické ztráty končetin nebo jejich části, ztrátu funkčnosti končetin, větší ztráty zraku a sluchu, středně těžkou nebo hlubokou mentální retardaci, ztrátu duševních kompetencí a některá další neurodegenerativní postižení. Doposud musel každý žadatel o prodloužení platnosti průkazu projít novým posouzením u posudkového lékaře. Tím docházelo ke zbytečnému prodloužení vystavení nového průkazu.

Osoby se zdravotním postižením neměly v době jeho výměny průkaz někdy 3–4 měsíce, což jim způsobovalo mnoho problémů zejména v dopravě, ale i dalších situacích. Novela zákona stanoví, že úřad práce osobu s trvalým nárokem na průkaz vyzve dva měsíce před skončením platnosti průkazu, aby dodal aktuální fotografii. Ke dni skončení platnosti stávajícího průkazu, bude vydán nový. Schválenou novelu zákona musí ještě projednat Senát.

Článek pro Vás připravili zaměstnanci služby Jdeme dál, kteří dopomáhají osobám s postižením k co nejvyšší samostatnosti.