Využívání Poradny pro občany v nesnázích

28. března 2019

Využívání Poradny pro občany v nesnázích spolu se službou Plus  pro lidi v krizové situaci  

Poradnu pro občany v nesnázích využívají lidé s různými problémy. 

Obracejí se na nás např. lidé, kteří dostali do tíživé finanční situace, někdy dokonce do ohrožení ztráty bydlení a existenčního zajištění. Obrací se na nás též lidé, kteří přišli o práci a nejsou tak schopni hradit své finanční závazky. Nejsou výjimkou také klienti/klientky, kteří se potýkají s rodinnými a partnerskými problémy, jako je rozchod nebo rozvod a z toho plynoucími následky od zhoršení finanční situace rodiny při odchodu jednoho z živitelů, až po nutnost projít si rozvodovým řízením a společně s ním řešit jak péči o děti, tak vztahy majetkové, včetně výživného a jeho případné neplacení. 

Využívání Poradny pro občany v nesnázích
28. března 2019 - Využívání Poradny pro občany v nesnázích

Tito lidé potřebují nejen kvalitní odborné sociální poradenství, které je nasměruje k praktickým možnostem řešení problému a provedou je právním systémem, ale též empatické přijetí a emoční podporu. Stává se totiž, že klient/klientka, který se k nám objedná je v akutní krizi a neví, jak dál. Výše popsaná témata, ale samozřejmě i jiná, mohou být spojeny s emocemi, různými prožitky, obavami a strachy, které člověka paralyzují a neumožnují mu pohnout se z místa.

V takových případech potřebuje dotyčný nejprve krizovou pomoc, tedy psychickou podporu při zvládání své situace, až pak se můžeme zaměřit na praktické otázky řešení. Někdy stačí její poskytnutí v rámci konzultace v Poradně, jindy však jsou potíže nebo krize natolik silné, že se klient/klientka potřebuje věnovat svému psychickému prožívání více. Velkým benefitem pro takovéto klienty/klientky je to, že na adrese Prokopova 25 sídlí ve stejných prostorách jako Poradny pro občany v nesnázích další služba a to Plus pro lidi v krizové situaci, což je krizové centrum pomáhající lidem právě v akutní krizi a poskytující krizovou intervenci. Poskytnout krizovou intervenci znamená klienty/klientky psychicky podpořit a bezpečně je provést situací, kterou vnímají jako naléhavou, nepříjemnou či ohrožující, s cílem zabránit dalšímu nepříznivému vývoji situace. Délka poskytování služby je individuální s ohledem na potřeby daného člověka, obvykle se však jedná  o 3-5 setkání.

Služba Plus pro lidi v krizové situaci je poskytována od pondělí do pátku dle otevíracích hodin PO 9:00-19:00, ÚT-ST 9:00-16:30, ČT 12:00-19:00, PÁ 9:00-16:00 a to i bez objednání.

Tuto službu může člověk využít ať už před začátkem docházení do Poradny nebo ve stejném období jako bude docházet do Poradny nebo kdykoliv jako samostatnou službu. Klient/klientka tak může na jednom místě využívat služby dvě a čerpat od každé z nich podporu a pomoc. To vše bezplatně, anonymně a diskrétně.

Poradna pro občany v nesnázích v Plzni sídlí na adrese Prokopova 25. Poskytuje odborné sociální poradenství. Řídí se zásadou diskrétnosti, bezplatnosti, nestrannosti a nezávislosti. Je otevřena každý čtvrtek od 12:00-17:00, je možné se předem objednat na telefonním čísle: 735 795 556. V případě potřeby je možné klientův dotaz zodpovědět i písemně, mailem či telefonicky. V letošním roce se na poradnu obrátilo zatím 25 lidí s potřebou poradenství, a to opakovaně. Nejčastěji řešili dluhovou problematiku, pracovní právo, rodinné právo a občansko-právní spory.