Vzdělávací kurzy pro cizince

10. prosince 2021

Terén pro ohrožené osoby Diakonie Západ realizuje v průběhu měsíce listopadu a prosince 2021 vzdělávací kurzy pro cizince. 

Vzdělávací kurzy pro cizince
10. prosince 2021 - Vzdělávací kurzy pro cizince

Aktivita reaguje na dokument Akční plán podpory a spolupráce v práci s cizinci na území města Plzně 2019–2020, konkrétně pak na navrhované opatření č. 3 v oblasti integrace cizinců tedy „Zvyšování informovanosti cizinců“. V rámci projektu podpořeného Magistrátem města Plzně – Odborem sociálních služeb tak pracovníci služby sestavili čtyři tematické vzdělávací bloky reagující na nejčastější problémy cizinců spojené s pobytem na území ČR resp. města Plzně.

Podoba vzdělávacích seminářů je reakcí na aktuální problémy vycházející z potřeb klientů služby, avšak semináře jsou otevřené všem zájemcům. Jednotlivé bloky jsou tematicky rozděleny na problematiku zabývající se:

  • pobyty cizinců na území ČR, zaměstnávání cizinců v ČR,
  • problematiku sociálního zabezpečení rodin cizinců s dětmi v ČR,
  • problematiku vzdělávání a školní docházky.

Semináře probíhají v prostorách Diakonie Západ uzpůsobených účelu podobných akcí za účasti tlumočníka (ukrajinština / rumunština). V měsíci listopadu se tak uskutečnily dva bloky, které se setkaly s aktivním zájmem ze strany nejen klientů Diakonie Západ. Šlo o témata pobytová a témata pracovně-právní. Aktivní účast klientů na seminářích a hojné dotazy ukázaly, že podobné akce smysl mají, a i když nejde o akce pro velký počet účastníků, opravdu byly pro všechny zúčastněné přínosné. Druhý prosincový týden jsme navázali s tématy školní docházky, vzdělávání a dále rodinnou problematikou. Semináře se konaly na adrese Resslova 12 vždy od 15:00 do 17:00 7. 12. 2021 a 9. 12. 2021. Zván byl každý zájemce do naplnění kapacity sálu. V případě zájmu budou realizovány i další termíny.