Změny pro dlužníky

2. srpna 2021

Jaké změny od července zaznamenají dlužníci ohledně jejich možností výběru peněz z účtu? A co je to tzv. chráněný účet?

Změny pro dlužníky
2. srpna 2021 - Změny pro dlužníky

Od začátku července si mohou dlužníci, kterým byl zablokován účet exekutorem, vybrat peněžní prostředky z tohoto účtu ve výši trojnásobku životního minima, což je 11.580,- Kč. Podmínkou samozřejmě je, že takto vysokou částku ke dni blokace dlužník skutečně na účtu má. Výběr peněz je možný pouze jednou. Dosud bylo možné vybírat pouze dvojnásobek životního minima.

Další změnou, která od 1. 7. 2021 nastala, je možnost zřízení tzv. chráněného účtu dlužníkovi, který má svůj účet blokovaný exekucí. Tento účet zřizuje banka dlužníka na jeho žádost a je přímo vázaný na původní účet dlužníka. Nelze ho tedy zřídit samostatně např. v případě, že dlužník žádný účet nemá a má vedenou pouze exekuci na mzdu. Na účtu bude chráněna nezabavitelná část mzdy, dále trojnásobek životního minima, dále výživné 3. osoby, dávky hmotné nouze a ostatní příjmy, které nelze podle zákona exekuovat.

Dlužníkům podává již pravidelně pomocnou ruku naše služba Poradna pro občany v nesnázích, která funguje v Plzni, Rokycanech i Klatovech. Naše zaměstnance můžete zastihnout na emailu _hEkU.56LTqsR9ef4.Mk6Z84Ys