Zpět do stacionářů

22. května 2020

Stacionáře Diakonie Západ se po odmlce způsobené uzavřením z důvodu pandemie onemocnění COVID–19 opět otevírají pro naše klienty. Stacionář Človíček – program pro děti a mládež od 25. května 2020 a Stacionáře Korálek, Kvítek, Plamínek a Človíček – program pro mládež a dospělé otevřou své brány 8. června 2020.

ZPĚT DO STACIONÁŘŮ
22. května 2020 - Zpět do stacionářů

Ve všech těchto zařízeních probíhají důkladné přípravy k tomu, abychom v omezeném režimu mohli klientům bezpečně poskytovat služby.

Žádáme všechny naše klienty, jejich zákonné zástupce nebo opatrovníky (pečující osoby), aby se před tím, než se k nám vrátí, seznámili s obsahem ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ a pro zahájení poskytování služby jej podepsaný předali ve svém zařízení. Tento formulář je ke stažení zde. Čestné prohlášení nesmí být starší víc než 5 dní. Bez jeho předložení nemůžeme naše služby poskytovat.

Respektujte všechna nastavená opatření, které se týkají zvýšené hygieny a kontroly celkového stavu. Naši pracovníci Vám rádi vše vysvětlí a odpoví na dotazy.

Lidé s mentálním postižením nebo s poruchou autistického spektra nemusejí nosit roušky.
Pokud to zvládnou, nechť ji nosí. V tomto případě je nutné si do Stacionáře nosit náhradní roušky v označeném sáčku a současně mít sáček na roušky použité.

V případě, kdy máte zvýšenou tělesnou teplotu nebo horečku, kašel, rýmu, dušnost apod. návštěvu Stacionáře odložte. Připravte se na to, že před vstupem Vám po dobu omezeného provozu změříme teplotu a zeptáme se na váš zdravotní stav.
Přítomnost jednoho z těchto příznaků je důvodem pro odmítnutí vstupu klienta do Stacionáře.

Všechna tato opatření chrání zdraví našich klientů, jejich blízkých i personálu.

Děkujeme za spolupráci a už se na vás všechny moc těšíme.

Tým pracovníků Stacionářů Diakonie Západ