Posláním dobrovolnického programu je vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé a krátkodobé dobrovolnické služby do jednotlivých zařízení Diakonie Západ a dceřiné společnosti Možnosti tu jsou o.p.s.

Dobrovolník si vybírá zařízení a činnost, do které má chuť přispět svou aktivitou. Program se zabývá vyhledáváním, školením a koordinací dobrovolníků. Současně se snaží šířit myšlenku dobrovolnictví mezi širokou veřejnost. 

Dobrovolníci se stávají nedílnou součástí jednotlivých služeb, jsou pro ně velkým přínosem a pomáhají ke zkvalitnění života klientů, kteří vyhledávají naše služby.

 

Jsme také členy Národní asociace dobrovolnictví.

NAD