Příběhy našeho programu píše odhodlání pomáhat druhým, začtěte se do nich...

Příběh: Národní potravinová sbírka 2016 pomohla i klientovi z Fory
Diakonie Západ pracuje s dobrovolníky již několik let a v listopadu 2016 měli opět možnost mladí lidé z Plzně zapojit se do Národní potravinové sbírky. Naši dobrovolníci odcházeli v sobotu 12. 11. 2016 s dobrým pocitem, že svojí aktivitou pomohli lidem v nouzi z regionu, ve kterém žijí. Po uložení vybraných potravin do Potravinové banky Plzeň došlo k přerozdělení těchto komodit mezi charitativní organizace. Také Diakonie Západ dostala svůj podíl pro sociálně potřebné klienty, se kterými pracujeme v našich službách. Potraviny tak putovaly například do Archy pro rodiny s dětmi, Terénu pro ohrožené osoby, Adite pro náhradní rodiny, Plusu pro lidi v krizové situaci a do Fory pro osoby s postižením.

Posláním Fory je poskytnout praktickou podporu lidem se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí a pomáhat jim tak zvládnout samostatné bydlení v Plzni. A právě v této službě pracujeme s klientem ve velmi obtížné sociální situaci. Pan M. prošel naším chráněným bydlením a nyní již bydlí samostatně. To považujeme za velký pokrok a úspěch. Pan M. má lehčí formu mentálního postižení, ale díky své vytrvalosti a velké snaze již od dubna bydlí samostatně. Nicméně se ocitá ve velmi tíživé finanční situaci. Nepobírá příspěvek na péči, má pouze nízký invalidní důchod, chybí kontakt s rodinou. Pan M. pracuje, ale jeho příjem je velmi nízký. Jsme velmi rádi, že jsme prostřednictvím Národní potravinové sbírky mohli podpořit právě tohoto člověka, který na sobě neustále pracuje a posouvá se ve svém životě dál, i přes jeho nepříznivou sociální situaci. Pan M. musí velmi šetřit a výrazně se omezovat zejména ve výživě. A právě přidělené potraviny mu velmi pomohly v jeho aktuální nepříznivé situaci.