Cílem dobrovolnického programu je zajistit docházení dobrovolníků do zařízení jednotlivých služeb Diakonie Západ.

Přítomnost a zapojení dobrovolníků do chodu těchto zařízení vnímáme jako velmi pozitivní zejména z pohledu našich klientů. Jedním z cílů poskytovaných služeb je pomoci klientům, aby se zamýšleli nad svou budoucností – nad tím, co si přejí, čemu se chtějí věnovat - a na základě toho měli možnost naučit se, nebo zdokonalit ty dovednosti a návyky, které potřebují k tomu, aby mohli svá přání realizovat. Přítomnost dobrovolníků tomuto napomáhá. Naši dobrovolníci se zapojují do volnočasových a vzdělávacích aktivit. Cílem je stimulovat a zároveň sociálně aktivizovat naše klienty. Přítomnost dobrovolníků znamená pro naše klienty možnost setkat se s někým novým, něco se naučit nebo jen příjemně a smysluplně strávit čas.

Dobrovolnictví realizujeme pouze v souladu s těmi to zásadami:

Dobrovolníkem se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, trestně bezúhonná a zdravotně způsobilá vykonávat danou dobrovolnickou činnost.

Žádné zbytečné požadavky
Na dobrovolníky si neklademe žádné speciální požadavky, co se týče vzdělání nebo předchozích zkušeností. Tomu, kdo nemá zkušenosti s cílovou skupinou v dané službě, přináší Dobrovolnictví v naší organizaci nejen dobrý pocit z činnosti ve prospěch druhých, ale především novou zkušenost v přímé práci s lidmi, v sociální oblasti a zážitek dobrého kolektivu.

Osobní rozvoj
Klademe důraz na to, aby dobrovolník nejen dával, ale také aby si něco ze svého působení v Diakonii Západ odnášel, a to kromě dobrého pocitu také nové zkušenosti a třeba i jiný pohled na život.

Dobrý pocit
Je pro nás důležité, aby se ve své činnosti dobrovolník cítil dobře, proto má například možnost využít konzultace pro dobrovolníky nebo přejít do jiné služby.

Úcta
Dobrovolníků si vážíme, oceňujeme je a motivujeme do další dobrovolnické činnosti.