Naší cílovou skupinou jsou dospělí lidé ve věku od 18 let s poruchou autistického spektra (PAS) nebo mentálním postižením.

Jedná se o klienty, kteří nemohou nebo již nechtějí zůstat ve svém stávajícím prostředí, a z důvodu snížení soběstačnosti v důsledku svého postižení potřebují k naplňování životních potřeb a zvyšování životních dovedností pravidelnou pomoc druhé osoby.

Pracujeme s těmito věkovými skupinami:

  • dorost (18 let),
  • mladí dospělí (19 - 26 let),
  • dospělí (27 - 64 let),
  • mladší senioři (65 - 80 let),
  • starší senioři (nad 80 let).

 Naší cílovou skupinou nejsou lidé se smyslovým postižením.

Naše poslání

Posláním Domova Radost pro osoby s postižením je mladým a dospělým lidem s autismem a mentálním postižením, kteří k prožití aktivního a smysluplného života potřebují stálou pomoc, poskytnout ubytování a stravu, podpořit je v co nejvyšší možné míře samostatnosti a umožnit jim život podobný jejich vrstevníkům. To vše formou skupinového soužití v jednotlivých domácnostech.