Naši činnost realizujeme pouze v souladu s těmi to zásadami:

Individualizace

 • Obsah činností, které uživatel dělá, vychází z individuálních představ a potřeb uživatele.
 • Pracovníci při poskytování služby konkrétnímu uživateli vychází z dohodnutého (individuální plán).
 • Pracovníci jsou si při poskytování služby vědomi toho, že každý člověk je jiný

Důstojnost

 • Náplň odpovídá tomu, že uživatel je dospělý člověk.
 • Pracovníci při poskytování služby ctí pravidla soukromí (např. klepání před vstupem do pokoje, domluva na oslovování, manipulace s osobními věcmi se svolením či vědomím uživatele apod.).
 • Při dopomoci s osobní hygienou jsou si vědomi, že vstupují do intimní zóny uživatele, proto jednají citlivě a diskrétně.
 • Uživatelovy potřeby pracovníci nezlehčují, nebagatelizují, nezesměšňují.
 • Pracovníci při pomoci a podpoře užívají strategií vhodných pro práci s dospělým člověkem (přímo úměrné fyzickému věku)

Spolupráce

 • Spolupráce mezi sebou (týmová).
 • Spolupráce s uživatelem (partnerský přístup).
 • Spolupráce s dalšími vhodnými osobami nebo institucemi.
 • Spolupráce s rodinou.

Přiměřenost

 • Při poskytování služby dávají pracovníci pouze takovou míru podpory, kterou uživatel potřebuje (nedělají za něj to, co umí).
 • Pracovníci ve svém přístupu vychází jak z aktuální míry uživatelových schopností, tak ze skutečnosti, že jde o dospělého člověka.
 • Pracovníci poskytují péči a podporu s ohledem na užitek pro uživatele služby a přijatelnost rizika.

Cíle, kterých chceme dosáhnout: 

Hlavním cílem, který sledujeme, je, že uživatelé našich služeb žijí životem, co nejvíce podobným běžnému životu vrstevníků tzn. v průběhu dne se věnují, jak pracovním a sebe-rozvojovým aktivitám, tak i svým zájmům, udržují kontakt s veřejným a společenským životem, vztahy s rodinou i místní komunitou a využívají v co nejvyšší možné míře veřejně dostupných služeb.