Naši činnost realizujeme v souladu s těmito principy:

Rovnost
Respektujeme důstojnost a soukromí klienta.

Práva klientů
Pomáháme s prosazováním občanských a lidských práv, oprávněných zájmů, umožňujeme svobodnou volbu a informované rozhodnutí klienta.

Spolupráce
Rozvíjíme osobní potenciál klienta podle jeho možností a podporujeme ho při dosahování osobních cílů.

Kvalita
Dodržujeme profesionální přístup a pro poskytování kvalitní služby se pravidelně vzděláváme a využíváme odborné konzultace a supervize.

Důvěra
Dbáme na to, aby klient vnímal vztah s pracovníkem jako profesionální, přesto v přátelském duchu a s možností obrátit se na nás s jakýmkoli problémem.

 

Cílem služby Fora pro osoby s postižením je dosáhnout toho, aby klienti:

  • udržovali běžný chod domácnosti,
  • zvládali rodinné/partnerské vztahy a výchovu dětí,
  • měli různé sociální kontakty (rodina, přátele, sousedé atd.),
  • udržovali a rozvíjeli své psychické, motorické a sociální schopnosti a dovednosti,
  • měli v pořádku/vyřízeny své osobní záležitosti (úřady, finance, zaměstnání atd.),
  • využívali nabídku služeb ve svém okolí.