Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením, zejména mentálním a v kombinaci mentálního a tělesného postižení, obvykle ve věku 18 až 50 let.

Naše poslání:

Posláním je poskytovat intenzivní krátkodobý nácvik dovedností, důležitých pro samostatný pohyb osob se zdravotním postižením v různých typech přirozeného prostředí.

Službu naplňujeme prostřednictvím nácviků konkrétní činnosti, kterou si zájemce vybere:

 • telefonování a krizové situace,
 • komunikace s úřady,
 • poznávání hodin,
 • dovednosti pro hledání zaměstnání,
 • nácvik komunikace v cizím jazyce (angličtina),
 • cestování,
 • společenské chování a etika,
 • péče o domácnost,
 • seznamování s PC a internetem,
 • hospodaření s penězi,
 • nakupování.

Prostřednictvím individuálně stanoveného plánu nácviku v konkrétní činnosti umožňujeme:

 • získat praktické zkušenosti,
 • trénovat reálné situace,
 • zvýšit důvěru ve svoje schopnosti,
 • rozšířit a upevnit vědomosti a dovednosti.

Zaměřujeme se na: praktickou využitelnost dovedností v životě klienta (výběr z 11 praktických činností), posilování samostatnosti klienta, nácvik dovedností v přirozeném prostředí. Nácviky probíhají individuálně, na míru klientovi. Služba je poskytována bezplatně.

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb