Naši činnost realizujeme v souladu s těmito principy:

  • Individuální přístup
    Respektujeme individuální potřeby našeho klienta.
  • Samostatnost
    Posilujeme samostatnost klienta.
  • Praktičnost
    Klademe důraz na praktickou využitelnost dovedností v životě klienta a nácvik v přirozeném prostředí.

Cíl, kterého chceme ve službě Jdeme dál dosáhnout:

Hlavním cílem sociální rehabilitace je dosáhnout vyšší míry soběstačnosti uživatelů služby, pomocí teoretických a praktických nácviků, stanovených individuálním plánováním.

Doplňkové údaje o sociální službě Sociální rehabilitace (3764767)