Naše pomoc, péče a podpora je určena těm, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění anebo zdravotního postižení.

Těmto seniorům, lidem s dlouhodobým onemocněním anebo zdravotním postižením pomáháme přímo v jejich domácnostech s péčí o sebe sama a svoji domácnost, tedy každému právě s tím, co sám nezvládne. V praxi to probíhá tak, že pečovatelka přichází za uživatelem a podporuje nebo pomáhá uživateli služby například s osobní hygienou, s přípravou jídla a pití, s úklidem, nákupem anebo ho doprovodí na veřejná místa, kam by se bez pomoci nedostal.