Naši činnost realizujeme v souladu s těmi to zásadami:

 • Respekt k právům uživatelů
  Jednáme s uživateli tak, aby se cítili důstojně – ctíme jejich právo na soukromí, na svobodnou volbu, vlastní názor nebo způsob provedení péče.
 • Princip individuality
  Jsme si vědomi toho, že každý člověk je jedinečný. Uživatelům nasloucháme, pro vyjádření názorů jim nabízíme dostatek prostoru a podporujeme je v tom, aby se otevřeně vyjadřovali.
 • Ochota, trpělivost, znalost hranic služby
  Pracujeme na získání a udržení důvěry uživatelů. S uživateli či jejich rodinnými příslušníky otevřeně komunikujeme, ale zároveň zachováváme například nestrannost k rodinným vztahům.
 • Profesionalita a odborná garance
  Pracovníci jsou odborně vzděláni a ve svém vzdělávání pokračují. Každý pracovník zná svoji roli v týmu a své kompetence, pro kvalitní poskytování služby využívá například supervize.

Cíle, kterých chceme dosáhnout: 

 • Pomoc a podpora uživatelů takovým způsobem, aby mohli co nejdéle žít ve svém domově, s blízkými lidmi, ve známém prostředí.
 • Udržení či posílení soběstačnosti v domácím prostředí.
 • Udržování společenských vazeb.
 • Dostatek informací o vlastních právech a jejich využití.
 • Spolupráce s ostatními institucemi podle přání a potřeb uživatelů.