Děkujeme všem našim podporovatelům za to, že díky nim můžeme pomáhat a řešit zajímavé projekty!

irop ulicnik
Cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Uličník a zkvalitnit poskytování této služby v sociálně vyloučených lokalitách Poběžovicka a okolí v ORP Domažlice.
Stručný popis projektu: Předmětem projektu je pořízení užitkového automobilu s obytnou nástavbou,
pro terénní sociální službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 6 - 20 let Klub Uličník. Vůz vytvoří zázemí pro kvalitní poskytování služby, prostor pro individuální i skupinové aktivity cílové skupiny. Terénní služba umožní efektivně oslovovat a pracovat s cílovou skupinou v jejím přirozeném prostředí, a to i v malých obcích Poběžovicka.
Výstup projektu: Vybavení pro sociální službu Klub Uličník: speciálně upravený užitkový vůz s obytnou nástavbou, který vytvoří zázemí pro poskytování terénní sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Uličník pro děti a mládež.
Očekávaným výsledkem projektu je podpora inkluze dětí a mladých lidí, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách Poběžovicka.
Smyslem služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Uličník je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Projekt AUTO PRO ULIČNÍKA je spolufinancován Evropskou unií.

Logo EU OPZ_360x360

Diakonie Západ je realizátorem projektu Uličník pro Poběžovicko - Klub pro děti a mládež (registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006158), který je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


loga web 360x360_mensi 01

Diakonie Západ je realizátorem projektu Uličník pro Poběžovicko - Klub pro děti a mládež (registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006158), který je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

loga web 360x360_mensi 07

Služba Klub pro děti a mládež je podpořena Plzeňským krajem dle §101a zákona č. 108/2006 Sb.


logo mp new

Služba Klub pro děti a mládež je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb a Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Odboru bezpečnosti a prevence kriminality.

loga web 360x360_mensi 03

Služba Klub pro děti a mládež je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 043

V roce 2018 podpořil Městský obvod Plzeň 1 částkou 12 000 Kč činnost Klubu Atom v Plzni.

loga web 360x360_mensi 018  

Služba Klub pro děti a mládež, zejména její projekty jsou podpořeny Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundation.

V letech 2017 - 2019 finančně podpořila projekt "Mobilní Klub pro děti a mládež".

loga web 360x360_mensi 019  

Služba Klub pro děti a mládež, zejména její projekty jsou podpořeny Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundation.

V letech 2017 - 2019 finančně podpořila projekt "Mobilní Klub pro děti a mládež".

 

LJ_Web loga_Včasná pomoc dětem_360x360

Služba Klub pro děti a mládež, zejména její projekty jsou podpořeny Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Foundation.

V letech 2017 - 2019 finančně podpořila projekt "Mobilní Klub pro děti a mládež".

LJ_Web loga_Včasná pomoc dětem_360x360

Služba Klub pro děti a mládež je podpořena Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků Včasná pomoc dětem NROS.

V letech 2019 - 2021 finančně podporuje projekt "Magnet - mobilní klub pro děti a mládež II". 

loga web 360x360_mensi 035

Klub Fontána pro děti a mládež finačně podporuje Město Domažlice.

loga web 360x360_mensi 049

Klub Akcent pro děti a mládež finančně podporuje město Rokycany.

loga web 360x360_mensi 012

Klub Echo pro děti a mládež je v letech 2018 a 2019 podporován z prostředků města Dobřany. (Finační dotace na zajištění služeb sociální prevence v lokalitě Dobřanska.) 

loga web 360x360_mensi 020

NROS z projektu Pomozte dětem – Provoz nízkoprahové přípravky v Domažlicích s názvem Klubík Kapka je v letech 2018-2019 podpořen z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

KB Nadace Jistota logo

Nadace komerční banky, a. s. – Jistota – V rámci komplexního projektu Virtuální prevence je Nadací KB v Klubech financována projektová aktivita Streetwork in chat, a to pro rok 2018.

Nadační fond Tesco_logo-cz

Nadační fond Tesco – díky podpoře z programu „ Vy rozhodujete, my pomáháme“ byl v roce 2018 realizován projekt Klubu Fontána pro děti a mládež s názvem „Máš to v kapse“.

loga web 360x360_mensi 026 Z prostředků OPM byl v roce 2018 podporován Klub Uličník pro děti a mládež.

 

ikea-logo V rámci programu Spolu s vámi byly v roce 2018 nově vybaveny prostory Klubu Akcent pro děti a mládež v Rokycanech a Klubu Atom pro děti a mládež v Plzni.
loga web 360x360_Poběžovice3_s

Klub Uličník pro děti a mládež je finančně podporován městem Poběžovice.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 06-11. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.

Uličník pro Poběžovicko