Poradna pro rodinu a páry

Co je hlavním cílem?

Nabízíme pomoc při řešení nepříznivých životních situacích, zvláště rodinných a vztahových. Poskytujeme krizovou intervenci a poradenství s přesahem do psychoterapie a rodinné terapie. Časová dotace je velmi individuální a vychází z potřeb klienta či klientů (např. páru, rodiny).

Cílem je pomocí krizového - psychoterapeutického rozhovoru se zorientovat v krizové či náročné situaci rodiny, páru. Vytvořit společně zakázku a vytyčit cíle konzultací. Dále reflektovat plány, představy všech zúčastněných a společně pracovat na zlepšení situace v rodině či ve vztahu

Kdy pomáhá?

  • Při dlouhodobém prožívání životní nespokojenosti ve vztahu s partnerem.

  • Když se ve vztahu opakují nepříjemné situace, které komplikují běžné soužití.

  • Když se nedaří vyrovnat s událostmi, které vztah nějak narušili, poznamenali.

  • Když se objevuje u partnera deprese, úzkost, závislost, psychosomatické obtíže (např. sexuální obtíže, poruchy příjmu potravy apod.).

  • Když jsou výchovné styly a přístupy k dětem u partnerů odlišné, vzájemně kolidující či jinak problematické.

Jak rodinná intervence a terapie probíhá?

Klient (klienti) a terapeut se společně setkávají na terapeutických sezeních v dohodnutém intervalu (nejčastěji 1x týdně) a po dohodnutou dobu. Délka jednoho sezení je obvykle 1 hodina. Službu zajišťuje vždy pracovník s psychoterapeutickým výcvikem a výcvikem v krizové intervenci.