Sociálně terapeutická činnost a krátkodobá podpůrná psychoterapie

Co je hlavním cílem?

Sociálně terapeutická činnost (krátkodobá terapie) je zaměřena na konkrétní změnu v životě klienta a pomáhá klientovi vyrovnat se s obtížnou životní situací, kterou je obtížné nebo nelze změnit. Terapie umožňuje lépe zvládat stres plynoucí z takové situace a jejím cílem je zmírnění nebo úplné odstranění z toho vyplývajících negativních důsledků.

Kdy pomáhá?

  • při dlouhodobém prožívání životní nespokojenosti, zmatku, pocitů viny, bezmoci, osamělosti, únavy, nebo jiných „divných“ pocitů,
  • při neporozumění sobě nebo svému okolí,
  • když se v životě (např. ve vztahu) opakují nepříjemné situace, které komplikují běžný život,
  • když se nedaří vyrovnat se životními změnami či ztrátami,
  • když se objevuje deprese, úzkost, panické ataky, závislosti, psychosomatické obtíže (poruchy příjmu potravy, sexuální obtíže apod.).

Jak terapie probíhá?

Klient a terapeut se společně setkávají na terapeutických sezeních v dohodnutém intervalu (nejčastěji 1x týdně) a po dohodnutou dobu (nejčastěji do 10 setkání). Délka jednoho sezení při individuální terapii je 1 hodina. Službu zajišťuje vždy pracovník s psychoterapeutickým výcvikem a výcvikem v krizové intervenci.

Krátkodobá terapie má „omezený“ cíl, tedy zmírnit, nebo odstranit určitý konkrétní příznak, zvládnout ohraničený problém týkající se životního vývoje klienta, jeho rodinného systému apod. Zaměřuje se především na vnímání a přijímání sebe sama, na rozvoj osobnosti a vede např. k revitalizaci klientova sociálních vztahů, nabytí nových praktických schopností a dovedností potřebných pro lepší orientaci v sociálních vztazích nebo jiných sociálních systémech.