Online man

Cílem projektu ONLINE MAN je předcházet rizikovému chování dětí a mládeže ve virtuálním světě a kultivovat projevy žáků pohybujících se v online prostředí, a to prostřednictvím včasného oslovení dětí a mladých lidí, zvýšení jejich kompetencí a dovedností pro bezpečné a nerizikové chování v online prostředí. Projekt ONLINE MAN umožní zajistit realizaci dostupných vzdělávacích preventivních programů pro školy (jejich žáky a sekundárně učitele) v Plzeňském kraji. Projekt je podpořen ČSOB Nadačním programem vzdělání - Bezpečnost v online prostředí. Projekt bude realizován v období 1. října 2016 do 30. září 2017.

Plus pro děti 2015-2016

Projekt rozšířil poskytování krizové pomoci pro děti a mládež v lokalitách - Rokycany, Dobřany, Domažlice. Umožnil provoz ambulantních konzultačních hodin pro anonymní využití odborné pomoci, ale také přiblížil krizovou pomoc dětským klientům do jejich přirozeného prostředí - školy. Ve školách byly realizovány preventivní aktivity se zaměřením na předcházení, resp. efektivní zvládání zátěžových, krizových situací a vzniknul tak prostor pro první kontakt s krizovým pracovníkem a navázání další odborné pomoci.

Projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.

V minulosti jsme také řešili projekty Archa - Vylodění, Prevmania 2014 a další.