My jsme tým Prevence pro školy a veřejnost:

  Mgr. Lukáš Eisenvort
vedoucí služeb Plus a Prevence
Mobil: +420 603 544 028
E-mail: lukas.eisenvort@diakoniezapad.cz
 

Michaela Hofmannová, DiS.
koordinátor Prevence pro školy a veřejnost

Mobil: +420 734 687 737

E-mail: michaela.hofmannova@diakoniezapad.cz

 

Bc. Petra Pekařová

lektorka preventivních programů 

E-mail: _.GBRWf_68Ey.Z4WH_vk1~da0snzR229g

 

 

Součástí týmu služby jsou i externí lektoři zaměstnáni na DPP.

Všichni pracovníci služby mají potřebné vzdělání dle 4-úrovňového modelu vzdělávání dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování MŠMT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmenový tým služby dále tvoří odborně proškolení lektoři (externisté), kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti primární prevence na ZŠ a SŠ.