Naší cílovou skupinou jsou dospělí lidé ve věku od 18 let s poruchou autistického spektra (PAS) nebo mentálním postižením.

 

Cílová skupina

Osoby s jiným postižením – osoby s poruchou autistického spektra
Osoby s mentálním či kombinovaným postižením

Upřesnění:

Cílovou skupinou poskytované služby jsou dospělí lidé:

- s mentálním či kombinovaným postižením (vyjma smyslového) od 18 let věku

- s poruchou autistického spektra (PAS) v kombinaci s mentálním postižením (vyjma smyslového) od 18 let věku.

 

Vize

Jsme místem, kde společně s klientem vytváříme příjemný a bezpečný domov.

Naše poslání

Umožňujeme lidem s poruchou autistického spektra a s mentálím postižením skupinové soužití ve společných domácnostech s nepřetržitou péčí.