Naší cílovou skupinou jsou dospělí lidé ve věku od 18 let s poruchou autistického spektra (PAS) nebo mentálním postižením.

 

Cílová skupina

Osoby s jiným postižením – osoby s poruchou autistického spektra
Osoby s mentálním či kombinovaným postižením

Upřesnění:

Cílovou skupinou poskytované služby jsou dospělí lidé:

- s mentálním či kombinovaným postižením (vyjma smyslového) od 18 let věku

- s poruchou autistického spektra (PAS) v kombinaci s mentálním postižením (vyjma smyslového) od 18 let věku.

 

Vize

Jsme místem, kde společně s klientem vytváříme příjemný a bezpečný domov.

Naše poslání

Pomáháme dospělým lidem s mentálním postižením a autismem postarat se o sebe ve sdílených domácnostech a vedeme je k aktivnímu životu.