Základní principy poskytování služby v Domově Radost pro osoby s postižením vycházejí z hodnot Diakonie Západ, kterými jsou úcta, spolupráce, pravdivost.

Úcta pro nás znamená, že:

 • se chováme ke klientům s vědomím, že oni jsou tu doma
 • respektujeme osobní potřeby klientů jako dospělých lidí
 • máme dostatek trpělivosti v situacích, ve kterých jsou naši klienti limitováni

Spolupráce pro nás znamená, že:

 • využíváme každé příležitosti, kdy můžeme zapojit klienta do společné práce
 • v týmu pracovníků společně hledáme a sdílíme zkušenosti, které nám pomáhají lépe pracovat s klienty
 • ve prospěch klienta hledáme možnosti další spolupráce

Pravdivost pro nás znamená, že:

 • vnímáme a říkáme věci tak, jak jsou, a tím vytváříme prostor pro důvěru
 • jsme upřímní sami k sobě, a tím se můžeme zlepšovat 

 

Cíle služby

 1. Zajistit bezpečný prostor domova

     Každý klient má jistou míru soukromí.

     Každý klient má zajištěn prostor, kde se cítí bezpečně, příjemně a pohodlně.

 1. Poskytovat každodenní, pravidelnou, nezbytnou péči o základní lidské potřeby

Každý den má klient zaručeno minimálně: 5x jídlo, 2x denně převlečení do čistého prádla a osobní hygienu dle vlastních potřeb.

Každému klientovi se dostává pozornosti při projevech nepohody.

 1. Umožnit a dávat prostor v seberealizaci

Každý klient má denně zajištěn prostor pro činnost, která ho zajímá a baví.

Každý klient má ve svém individuálním plánu zaznamenáno, jak se může seberealizovat.

 1. Podporovat v osobních vztazích

Každý klient může jet domů mezi své blízké, kdykoliv je to možné.

Každý klient má možnost účastnit se společenských akcí pořádaných v Domově Radost, v jiných službách Diakonie Západ či na jiných místech.