Děkujeme všem našim podporovatelům za to, že díky nim můžeme pomáhat a řešit zajímavé projekty!

EU a MMP

Projekt REVITALIZACE DOMOVA RADOST PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V MERKLÍNĚ

je spolufinancován Evropskou unií. Realizace projektu řeší komplexně revitalizaci centrální budovy Domova Radost v Merklíně u Přeštic, v níž poskytujeme pobytové služby osobám se zdravotním postižením a autismem. Cílem je vytvořit zázemí pro kvalitní poskytování sociálních služeb a podpořit inkluzi osob s postiženým.

loga web 360x360_mensi 01

Služba Domov Radost pro osoby s postižením je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2022.

Služba Domov Radost pro osoby s postižením je v roce 2021 podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí také v dotačním programu B (s nadregionální působností).

loga web 360x360_mensi 07

Služba Domov Radost pro osoby s postižením je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2022.

Plzeňský kraj poskytuje účelovou dotaci na zabezpečení zdravotní péče ve službách Diakonie Západ pro klienty s mentálním postižením a autismem.

loga web 360x360_mensi 04

Služba Domov Radost pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

loga web 360x360_mensi 03

Služba Domov Radost pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb poskytuje také účelovou dotaci na zabezpečení zdravotní péče a dopravu klientů Domova Radost.

loga web 360x360_mensi 012

Služba Domov Radost pro osoby s postižením je v roce 2018 a 2017 finančně podpořena městem Dobřany.

loga web 360x360_mensi 055

Nadace ČEZ v roce 2021 finančně přispěla na nákup zahradního vybavení do Domova Radost pro osoby s postižením v rámci projektu Zahrada pro Radost.

Nadace ČEZ v roce 2022 finančně podpořila vzdělávání pracovníků v projektu Bezpečně a šetrně s lidmi s autismem.

loga web 360x360_mensi 015

Nadace Vigo v roce 2019 poskytla příspěvek na výměnu otopné soustavy v Domově Radost.

merklín

Služba Domov Radost pro osoby s postižením je finančně podpořena obcí Merklín u Přeštic. 

Praha 10

Městská část Praha 10 finančně podporuje Domov Radost pro osoby s postižením.

Dále děkujeme za podporu: Jihočeskému kraji, Městské části Praha 13 a Praha 7, Nadaci Charty 77 - Konto Bariéry, Lesům ČR a Diakonii ČCE (interní granty). Dále obcím: Mělnické Vtelno, Chvalšiny, Černuc, Opolany, Otěšice, Roupov, Tymákov, městům Starý Plzenec, Nové Strašecí, Spálené Poříčí a Horažďovice. Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 03. Pokud chcete vědět více o možnostech spolupráce či podpory, klikněte zde.