Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením ve věku 18-64 let.

Naše poslání:

Připravujeme lidi se zdravotním postižením na samostatnější život v oblastech bydlení a práce.

 

 

Prostřednictvím individuálně stanoveného plánu nácviku v konkrétní činnosti umožňujeme:

  • získat praktické zkušenosti,
  • trénovat reálné situace,
  • zvýšit důvěru ve svoje schopnosti,
  • rozšířit a upevnit vědomosti a dovednosti.

Zaměřujeme se na praktickou využitelnost dovedností v životě klienta, posilování samostatnosti klienta, nácvik dovedností v přirozeném prostředí. Nácviky probíhají individuálně, na míru klientovi. Služba je poskytována bezplatně.

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb