Cílovou skupinou jsou osoby s postižením ve věku 18–64 let.

Naše poslání:

Připravujeme lidi s postižením na samostatnější život v oblastech bydlení a práce.

Naše vize:

Člověk, který navzdory svému postižení dosáhl větší nezávislosti v praktickém životě.

Naše cílová skupina:

  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s chronickým duševním postižením
  • osoby s jiným zdravotním postižením (PAS)
  • osoby s kombinovaným postiženým

Prostřednictvím individuálně stanoveného plánu nácviku v konkrétní činnosti umožňujeme:

  • získat praktické zkušenosti,
  • trénovat reálné situace,
  • zvýšit důvěru ve svoje schopnosti,
  • rozšířit a upevnit vědomosti a dovednosti.

Zaměřujeme se na praktickou využitelnost dovedností v životě klienta, posilování samostatnosti klienta, nácvik dovedností v přirozeném prostředí. Nácviky probíhají individuálně, na míru klientovi. Služba je poskytována bezplatně.

Registr poskytovatelů sociálních služeb