Základní principy poskytování služby sociální rehabilitace vycházejí z hodnot DZ: úcta, spolupráce, pravdivost.

 

Pro nás to znamená:

Úcta

 • individuální přístup
 • slušné chování
 • respekt
 • udržování hranic
 • názor rodiny bereme v potaz

Spolupráce

 • týmová spolupráce
 • dobrá nálada
 • individuální plán – jasný výsledek spolupráce
 • zapojení rodiny + dalších služeb

Pravdivost

 • otevřená zpětná vazba
 • říkáme věci tak, jak jsou
 • dáváme (si) pravdivé informace

 

Hlavní cíl služby:

Člověk s postižením je schopen žít sám.

 • řídí svůj život - má svůj život ve svých rukou
 • je připraven na rizika
 • dokáže formulovat, co potřebuje
 • využívá nabyté znalosti a dovednosti
 • umí se o sebe postarat
 • umí si zařídit to, co potřebuje
 • je součástí společnosti

 

Doplňkové údaje o sociální službě Sociální rehabilitace (3764767)