Základní principy poskytování služby sociální rehabilitace vycházejí z hodnot DZ: úcta, spolupráce, pravdivost.

 

Pro nás to znamená:

Úcta

 • individuální přístup
 • slušné chování
 • respekt
 • udržování hranic
 • názor rodiny bereme v potaz

Spolupráce

 • týmová spolupráce
 • dobrá nálada
 • individuální plán – jasný výsledek spolupráce
 • zapojení rodiny + dalších služeb

Pravdivost

 • otevřená zpětná vazba
 • říkáme věci tak, jak jsou
 • dáváme (si) pravdivé informace

Cíle služby:

 • poskytovat podporu při hledání a udržení práce
 • poskytovat podporu při hledání a udržení bydlení
 • posouvat a rozvíjet praktické dovednosti pro samostatný život

Doplňkové údaje o sociální službě Sociální rehabilitace (3764767)

Veřejný závazek Jdeme dál.docx